Gwarancja cen odsprzedaży

Redakcja IBIS InGold

01. 09. 2017

1 września 2017, Praga – Z powodu dużego zainteresowania i popytu ze strony klientów spółka IBIS InGold® zapewniła trzecią transzę limitowanych Gwarancji minimalnych cen odsprzedaży, tym razem monet Kangaroo z Królewskiej Mennicy Australijskiej.

Gwarancja dotyczy umów iiplan® zawartych w okresie od 1 września 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. dla co najmniej 25 szt. złotych monet inwestycyjnych Kangaroo o masie ¼ oz, ½ oz i 1 oz. Gwarancja jest zorientowana dla wszystkich walut, dla których IBIS InGold® umożliwia realizację zakupów. Gwarantowana cena odsprzedaży jest podana włącznie z premiami odsprzedażowymi i VAT.
 
Klienci, którzy dotrzymają warunków Gwarancji, mają pewność, że cena odsprzedaży zakupionych monet inwestycyjnych Kangaroo nie spadnie poniżej określonej wartości.
 
 

CERTYFIKAT GWARANCJI

 

Firma IBIS InGold®, a. s., z siedzibą ul. Rybná 682/14, Praga 1 – Staré Město, kod pocztowy 110 00, Republika Czeska, wpis do RH prowadzonego przez Městský soud w Pradze, dział B, sygnatura 18920,
REGON 25525433, NIP CZ25525433, dalej tylko Sprzedający, wydaje niniejszy Certyfikat gwarancji, jako obietnicę publiczną według przepisów § 2884 i kolejnych ustawy nr 89/2012 Dz. U., kodeks cywilny, którym gwarantuje minimalną cenę wykupu w odniesieniu do wymienionych gramatur monet inwestycyjnych:

 

KANGAROO 1/4 OZ KANGAROO 1/2 OZ KANGAROO 1 OZ
10 750 CZK 21 500 CZK 43 000 CZK
 390 EUR   780 EUR 1 560 EUR
1 650 PLN  3 300 PLN 6 600 PLN

 

Gwarancja obejmuje wszystkie monety zakupione w oparciu o Umowę kupna iiplan® zawartej w terminie
od 1. września 2017 do 31. grudnia 2017 na 25 i więcej sztuk inwestycyjnych złotych monet o wadze
1/4 oz (7,77 g), 1/2 oz (15,55 g) lub 1 oz (31,1 g) o minimalnej regularnej płatności 800 CZK (30 EUR lub
120 PLN) miesięcznie przy wadze 1/4 oz, 1 500 CZK (55 EUR lub 230 PLN) miesięcznie przy wadze 1/2 oz,
4 300 CZK (155 EUR lub 660 PLN) miesięcznie przy wadze 1 oz.

Warunkiem obowiązywania gwarancji jest zakupienie, względnie ustalenie, wszystkich sztuk monet wymienionych w art. I. Umowy kupna iiplan®. Pierwsza płatność ze strony Kupującego, minimum o wysokości uzgodnionej w umowie regularnej płatności musi zostać dopisana na rachunku Sprzedającego w terminie 15 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Ogólny wejściowy przyrost cenowy pierwszej monety musi być
w całości uregulowany w terminie 12 miesięcy od zawarcia umowy. Regularne płatności przez okres obowiązywania Umowy kupna iiplan® muszą być uiszczane minimum w uzgodnionej wysokości. Ogółem
w całym okresie obowiązywania Umowy kupna iiplan® może być pominięte, tzn. niezapłacone lub zapłacone
w niepełnej wysokości, maksimum 12 miesięcznych regularnych wpłat. Na umowę można w dowolnym momencie jej obowiązywania dokonać wpłaty nadzwyczajnej w dowolnej wysokości. 

Gwarancja obowiązuje przez okres 15 dni kalendarzowych od daty, kiedy została zakupiona lub ustalona ostatnia sztuka monety z całkowitej ilości sztuk przywołanych w art. I. Umowy kupna iiplan®, najwcześniej jednak po upływie 18 lat od daty zawarcia Umowy kupna iiplan®. Gwarantowana minimalna cena wykupu obejmuje premie wykupu i VAT.

Gwarancję można scedować na osoby trzecie i dotyczy monet według numerów certyfikatów. Gwarancja obejmuje doręczycieli monet inwestycyjnych z numerem certyfikatu zakupionych w oparciu o Umowę kupna iiplan®, którzy spełnili warunki do wypłaty gwarancji zgodnie z niniejszym Certyfikatem gwarancji. Gwarantowane ceny wykupu są podane w walutach, w których Sprzedający umożliwia realizacje zakupu inwestycyjnych metali szlachetnych, wartości nie sumują się. Zobowiązany do realizacji Gwarancji jest również ewentualny prawny następca Sprzedającego.

 

Praga,  22. sierpnia 2017