Investování do cenných kovů - výhody a rizika

Měsíčník Profi Poradenství&finance, 2/2015

01. 03. 2015

Investice do cenných kovů se stále častěji stávají součástí rodinných portfolií. Důvody tohoto trendu i výhody, které to přináší rodinám, objasňuje předseda společnosti IBIS InGold®, a. s. Libor Kochrda v únorovém vydání časopisu Profi PORADENSTVÍ & FINANCE.

Proč jste přesvědčen, že zlato patří do portfolia každé rodiny, každého občana?

Investiční cenné kovy jsou reálným majetkem v rodinném portfoliu, nepodléhají inflaci a dlouhodobě si udržují stabilní kupní sílu. V době, kdy centrální banky ve snaze vyřešit problémy svých ekonomik snižují úrokové sazby, různými intervencemi oslabují domácí měny či podporují ekonomiku tiskem nových peněz, jsou cenné kovy výrazným vyvážením ostatních druhů investic a majetku, které mnohdy reálně prodělávají nebo ztrácí svoji hodnotu. Zlato je monetárním kovem, který je možné směnit po celém světě. Zlato je univerzální světovou měnou.

 

Zlato má v této době nepopíratelný význam, ale jak na tom bude v budoucnu? 

Zlato bude mít význam vždy a u všech, kteří budou chtít dlouhodobě a cíleně spořit. Pokud nechtějí spekulovat, je vždy důležitá diverzifikace investic a majetku. Proto i do budoucna by měl majetek stát na minimálně 3 opěrných pilířích – cenná papírová aktiva (peníze, cenné papíry), nemovitosti (budovy, pozemky) a movité věci trvalé hodnoty (zlato, umělecká díla). Zlato je pojistkou pro případ různých ekonomických a měnových otřesů.

Zlato je navíc úžasné také v tom, že je téměř nezničitelné, nepotřebuje žádné „udržovací“ investice a je velmi dobře přenosné. Může tak provázet rodinu po několik generací a přitom si bude udržovat svoji kupní sílu.

 

Jak je možné investovat do cenných kovů?

Základní možnosti jsou dvě. Investor si může pořídit cenné papíry úzce svázané s cennými kovy anebo může nakupovat investiční zlato a stříbro ve fyzické podobě. Pokud ale hledá zajištění svého majetku, rozhodně by měl pořídit zlato a stříbro v podobě investičních slitků či mincí, které bude mít pod svojí naprostou kontrolou a správou a bude s ním moci kdykoli libovolně nakládat. Nenese žádné riziko třetí strany.

 

Proč doporučujete právě investiční zlaté slitky a mince?

Pořizujete kov nejvyšší kvality s ryzostí 999,9. Investiční slitky jsou dodávané s certifikátem, respektive puncovním osvědčením, které obsahuje údaje o ryzosti, hmotnosti a unikátní výrobní číslo. Stejné údaje jsou zároveň vyznačeny i na samotném slitku. K investičním mincím certifikát dodáván není, ovšem jsou platidlem emitující země. Investiční zlato je podle zákona osvobozeno od daně z přidané hodnoty. Další daňové zvýhodnění najdete u daně z příjmu. Z pohledu této daně jsou investiční cenné kovy považovány za movitou věc. To ve svém důsledku znamená, že u fyzické osoby nepodnikatele se zisk z této investice nedaní.

 

Pro koho jsou investice do fyzického zlata a stříbra určeny?

Investice do investičních slitků a mincí je vhodná především pro střednědobé až dlouhodobé záměry, tedy pro toho, kdo nechce jen krátkodobě spekulovat. Kromě jednorázového nákupu je možné investiční slitky nakupovat postupně. Naši zákazníci mohou nákupy investičního zlata a stříbra realizovat již se stokorunou.

 

Se stokorunou se dá nakupovat zlato?

Ano. Nabízíme produkt, kterému říkáme iiplan® – inteligentní investiční plán. Je to plán postupných nákupů slitků. V iiplanu® si zákazník zvolí, jaký slitek chce nakupovat a pak, podle výše zasílaných plateb, ho postupně po částech nakupuje. Dospořený slitek je mu expedován do jeho vlastních rukou. iiplan® tak zpřístupňuje svět zlatých investic opravdu i drobným střadatelům, kteří chtějí pravidelně spořit. iiplan® je rozhodně nesvazuje. V průběhu spoření může zákazník změnit výši platby i její frekvenci, může kdykoliv přerušit placení anebo naopak zasílat mimořádné platby.

 

Je tento typ nákupu cenných kovů využíván? Převládají jednorázové nákupy nebo nákupy prostřednictvím tohoto plánu?

Více než 90 % našich klientů využívá právě iiplan®. Má to dva základní důvody. Je to produkt pravidelného nákupu, tím tedy odpadá riziko špatného načasování investice. Pravidelnými nákupy je průměrována cena, za kterou zákazník nakoupí. Není nijak limitován v možnosti zaslat jakkoli vysokou mimořádnou platbu. Takže v okamžiku, kdy je pro něj cena zajímavá, může dokoupit větší množství investičního kovu.

iiplan® využívají klienti především ke koupi slitků vyšší gramáže, než jakou by měli možnost nakoupit jednorázovým nákupem. Využívají tak efekt nižší ceny 1 gramu cenného kovu. Gramová cena s rostoucí hmotností slitku klesá. Úspora může být velmi zajímavá - u uncových zlatých slitků až 40 %, a to je rozdíl mít za stejné peníze 600 g zlata nebo 1 000 g.

 

Máte přehled, k jakému účelu Vaši zákazníci spoření ve zlatě využívají?

iiplan® zařazují naši zákazníci především vedle produktů na tvorbu rezervy do důchodu a spoření pro děti. Využívají tak dalších výhod, které iiplan® nabízí. Pokud si na penzi spoří v penzijním připojištění a nechtějí ztratit státní podporu, mají prostředky až do důchodového věku nelikvidní. Pokud si za část volných prostředků nakupují postupně investiční zlato, mohou dospořené slitky kdykoli zlikvidnit. Nemusí čekat na důchodový věk, nemusí ukončit smlouvu. Získají potřebnou hotovost a přitom pokračují ve svém „spoření“. V případě spoření pro děti nemusí řešit, zda mohou prostředky vybrat. Smlouvu pro děti sjednávají rodiče nebo prarodiče a sami volně rozhodují o využití prostředků uložených ve zlatě.

 

Mění se nějak trend v oblasti nákupu investičních cenných kovů?

Sledujeme posun zákazníků k nákupu vyšších gramáží investičních slitků. Souvisí to s větším využíváním iiplanu® pro nákup investičních slitků. Nejprodávanější gramáží je nyní 10g a uncový zlatý slitek, následovaný zlatým 50g a 100g slitkem.

Zákazníci ve zlatě začínají více diverzifikovat. Uzavírají si více iiplanů® na různou gramáž. Dle aktuální potřeby budou moci získat potřebnou adekvátní hotovost zpět.

Roste také počet finančních poradců, kteří do portfolia svých klientů standardně doplňují iiplan® jako reálnou diverzifikaci. Tímto působí nejen jako poradci ve finančních produktech, ale nabízí kompletní majetkové a investiční poradenství.

Všechny tyto 3 trendy hodnotíme jako velmi zásadní a pozitivní. Vypovídají o tom, že se české rodiny zajímají o svoji budoucnost a nespoléhají na to, že se o ně někdo postará.

 

Na co by si měli dát pozor zájemci o investici do cenných kovů?

Pozornost by měli věnovat výběru společnosti, u které slitky nakoupí a za jakých podmínek. S investičním zlatem či stříbrem by měli mít možnost volně nakládat. Jako nebezpečné vidíme systémy, kde zákazník dostane pouze výpis o tom, že má někde zlato. Vždy by měli vědět, za jakou cenu zlato nakupují, zda je to cena zálohová nebo konečná a jaké jsou poplatky a podmínky expedice. Prodávající by měl také garantovat zpětný výkup slitků a mincí s transparentní výkupní cenou. Důležitý je samozřejmě také původ a kvalita nakupovaného zboží.

Společnost IBIS InGold® dodává investiční slitky nejprestižnější světové rafinerie PAMP, svým zákazníkům garantuje, že jsou prvními majiteli slitků. Prodané zboží vykupuje dokonce s výkupními prémiemi. Zlikvidnění slitku probíhá do 48 hod., stejně tak jako expedice zakoupených slitků. Při jednorázovém nákupu zákazník zná cenu, za kterou slitek nakupuje, při spoření je nakupováno za ceny platné v okamžiku zpracování zaslané platby (fixace probíhá každý pracovní den). Naší vizí je nabízet všem lidem efektivní možnost investice do zlata. Naším cílem je spokojenost zákazníků.