Jak se chránit před chudobou? iiplan jako strážce majetku

Ivana Lukeš, Key Account Manager IBIS InGold®, a. s.

04. 01. 2019

Česká společnost už skoro třicet let těží z výhod, které jí přinesl pád totalitního režimu. Svobodní jsme v projevu, pohybu, nákupu i podnikání. Zároveň ale prožíváme odvrácenou stránku věci, kterou ale často přehlížíme. Svoboda, které se nám dostává, je zrádná, protože nevíme, jak s ní správně naložit a upadáme do konzumního způsobu života. To nás pochopitelně tlačí k vyšší spotřebě a vyšší spotřeba nám vytváří před očima hustou mlhu, kvůli které nejsme schopní rozlišit potřeby od tužeb. Nezvládneme si položit ani základní otázky: „mám na to? Potřebuji to vůbec?“. Aniž bychom se nadáli jsme uvězněni ve spárech dluhů, odkud často není úniku.

V České republice žije podle Českého statistického úřadu na hranici chudoby přibližně 9 % lidí, což se sice jeví jako malé číslo, ale při jeho konkrétním vyjádření se dostáváme na 950 tisíc občanů, a to představuje například skoro celou Prahu. Dokážeme si představit, že bychom při pohledu na naše hlavní město viděli jen lidi, kteří žijí na této hranici?
 
Zároveň rostou dluhy českých domácností. Češi si půjčují převážně na bydlení, ale také na elektroniku, bílé zboží nebo na automobily. Podle údajů České národní banky celkově dlužíme u bank a družstevních záložen přes 1,6 bilionu korun, o 118 miliard více než v loňském roce.
 
 

PREVENCE JAKO BOJ PROTI CHUDOBĚ

Důležité je do dluhů se vůbec nedostat a stále mít nějakou finanční rezervu, polštář, do nějž budeme pravidelně ukládat své finance a když bude nejhůř, rozpářeme jej a budeme z něj moci vyžít. Samozřejmě je těžké dostat se z dlouhodobě trvající chudoby, která se přenáší po generace, ale tímto způsobem se dá předejít tomu, abychom se stali jejími zakladateli.
 
Nejdůležitějším krokem při budování portfolia je diverzifikace investic, rozložení financí do několika front, které si vzájemně „kryjí záda“ a riziko ztráty naspořených peněz se minimalizuje. Jako příklad uveďme rozdělení investice do akcií, spořicího účtu a hmotné investice, kterou představuje například zlato. V portfoliu funguje jako pojistka, bezpečný přístav, který nás uchrání, když je moře venku rozbouřené.
 
 

DESATERO

Výjimečným produktem na českém (ale i polském, slovenském, slovinském a nově také maďarském) trhu je iiplan od firmy IBIS InGold. Inteligentní investiční plán představuje řadu výhod a zároveň ukazuje, v čem tkví krása investičního zlata. Pro rychlé zorientování se ve věci si pojďme projít desatero, které odráží podstatu iiplanu

 

1. Postupná fixace cen.

Není potřeba hlídat jednotlivé kurzy a pečlivě, až zdlouhavě zvažovat investice. Spoření se vede v univerzální světové měně. Virtuální hodnotu peněz mění velmi stabilní hodnotu cenných kovů.
 

2. Žádné zbytečné poplatky.

Klient na začátku složí vstupní cenové navýšení, které se mu při zpětném prodeji slitků a mincí vrací v plné výši. Za vedení, správu účtu, nebo jeho změnu se nic neplatí. To je výhoda oproti spořicím účtům nebo účtům v cenných papírech.
 

3. Bez velké investice.

Klient nemusí ani skládat obrovskou jednorázovou investici v „ten pravý okamžik“. Do cenných kovů může ukládat již 100 Kč měsíčně. I v ostatních zemích se částka pohybuje v podobných výších. iiplan se svému majiteli odmění tím, že mu umožní získat nižší gramovou cenu zlata. Zákazník totiž není limitován výší dostupné hotovosti, ale může spořit na slitek větší hmotnosti.
 

4. Odbourání kolísavosti cen.

Nakupující platí pravidelně stejnou částku v papírových penězích, ale vzhledem k pohybům cen kovů pokaždé nakoupí zlato za jinou cenu. Právě efekt průměrování cen (cost average effect), který nese pravidelná investice, odbourá negativní dopady kolísání cen.
 

5. Ochrana před finanční krizí.

Nečekané a obrovské propady na finančních trzích nejsou neobvyklou záležitostí. Investiční kovy si ale svou hodnotu uchovávají a nepodléhají ani inflaci. iiplan ochrání peníze před ekonomickou nestabilitou a vyváží ostatní investice.
 

6. Sám sobě pánem.

Zákazník sám rozhodne, jaké množství a druh slitků nebo mincí bude nakupovat. Určí si také na kolik let investici rozplánuje. Může uzavřít kolik jen smluv iiplan chce, převést je na jinou osobu, měnit výši investice, uhradit mimořádnou investici, kterou urychlí cestu zlatého slitku či mince do své kapsy. Zároveň také kdykoli může přerušit své pravidelné platby.
 

7. Produkt pro každého.

iiplan si může pořídit kdokoli starší 18 let, kdo myslí na ochranu svého majetku. Kromě zletilosti neexistují žádná jiná omezení.
 

8. Garance kvality.

Zákazník za své peníze dostane prvotřídní kov od výrobce se značkou Good Delivery. To mu zaručuje, že své zlato může prodat kdekoli na světě. Od prodávajícího dostává doživotní servis jak při nákupu, tak i při zpětném prodeji drahých kovů.
 

9. Minimální ztráty.

Oproti investicím do podílových fondů, kde investor podstupuje riziko ztráty celé investice až do jejího zlikvidnění, je zde riziko jen do výše jednoho rozespořeného slitku. Jednotlivé slitky se zákazníkovi zasílají hned, jak na ně naspoří.
 

10. Stačí málo.

Není potřeba za kov vyměnit celý svůj majetek, stačí do něj ukládat 5–15 % celkového jmění. Hodnota kovů není závislá na vládách nebo měnách či jiných ekonomických a politických faktorech. Přestože může krátkodobě kolísat, z dlouhodobého hlediska je jejich hodnota velmi stabilní.
 
 

VÝHODY

Podtrženo, sečteno, inteligentní investiční plán představuje způsob, jak ukládat finance do drahých kovů, aniž bychom museli být experti v této oblasti nebo intenzivně sledovat analýzy, kterým je beztak často stěží rozumět. S jeho pomocí lze pohodlně spořit bez složitého hledání správného okamžiku nebo ideální výše částky. Všechno lze kdykoli změnit. Poskytuje tak ideální cestu, kterou můžeme zařadit investiční kov do svého portfolia a uchránit tak svůj majetek.
 
Nejdůležitější je ale zmíněná diverzifikace. Bez dostatečných znalostí není snadné sestavit si portfolio vhodně a výhodně. Zde pomůže správně zvolený finanční poradce, který připraví návrh zákazníkovi na tělo a pomůže mu tak najít cestu, jak peníze nejen bezpečně uchovat, ale také co nejlépe zhodnotit.