Raport o światowym rynku metalami szlachetnymi za I kwartał 2021 r.

Mgr. Libor Křapka, dyrektor wykonawczy IBIS InGold®, a. s.

13. 04. 2021

Po znacznym wzroście ceny złota w 2019 i 2020 roku, kruszec robi sobie krótką przerwę. Wynika to głównie z rosnącej rentowności obligacji amerykańskich. Jednak perspektywy powrotu do wzrostu ceny złota pozostają bardzo mocne. Druk nowych pieniędzy, silne zachęty krajów rozwiniętych do ożywienia gospodarek, rosnące zadłużenie, spodziewana inflacja, niedobór fizycznego złota i ceny innych aktywów osiągające maksima będą sprzyjać popytowi na złoto inwestycyjne.

 

3 kwietnia 2021, Praga – W pierwszym kwartale tego roku byliśmy świadkami korekty ceny złota. Było to szczególnie widoczne zwłaszcza w przypadku cen dolara, kiedy cena złota od początku kwartału została skorygowana z ponad 1 950 dolarów za uncję trojańską do marcowego minimum 1 676 dolarów za uncję trojańską.

Istnieje kilka powodów tej korekty. Na początku stycznia, tuż przed inauguracją prezydenta, cena złota wzrosła do 1 950 USD/uncję. Obawiano się, że Trump w ostatniej chwili spróbuje zmienić wyniki wyborów i dojdzie do niepokojów społecznych. Nie zostało to potwierdzone, a przekazanie władzy przebiegło spokojnie. Demokratom udało się przejąć kontrolę nad obiema izbami amerykańskiego Kongresu i sytuacja się uspokoiła.

Uspokojenie i nadzieje zapewniło również pomyślne wyszczepianie przeciwko COVID-19 w USA, które obecnie szczepią ponad 3 miliony ludzi dziennie, i dzięki temu życie w Stanach Zjednoczonych powoli wraca do normalności. Otwarcie gospodarki amerykańskiej ma również pozytywny wpływ na dolara amerykańskiego, który umacnia się w stosunku do euro oraz z wartości około 1,22 dolara za jedno euro dochodzi do wartości 1,17.

Jednak największy wpływ na spadek ceny złota w pierwszym kwartale miała rosnąca rentowność obligacji amerykańskich. Rentowność 10-letnich obligacji na koniec marca osiągnęła granicę 1,8%, czyli najwięcej w ciągu ostatnich 14 miesięcy. Skok jest naprawdę znaczący, gdy zdamy sobie sprawę, że do niedawna rentowność oscylowała wokół zera. Jednak niemieckie obligacje dziesięcioletnie nadal są ujemne, konkretnie na poziomie -0,3%. Głównym powodem takiej różnicy jest przede wszystkim pomyślne wyszczepianie w USA i związane z tym szybsze otwieranie gospodarki USA, podczas gdy cała Europa pozostaje wciąż pod wpływem restrykcji, a szczepienia idą bardzo powoli.

Inwestorzy zwracają się teraz w stronę amerykańskich obligacji i z entuzjazmem traktują rentowność poniżej 2%. Trzeba jednak wspomnieć, że złoto w 2019 i 2020 roku zyskało prawie 40% wartości. A to ogromna różnica w porównaniu z 2%. Tym samym złoto jest obecnie uprawnione do pewnej korekty ceny, która jednak nie potrwa zbyt długo. Potrzeba ożywienia gospodarki skłania polityków do uwolnienia bezprecedensowych kwot pieniędzy na wsparcie gospodarki. Same Stany Zjednoczone zatwierdziły subwencje w wysokości 1,9 biliona dolarów. Wszystkie kraje rozwinięte spodziewają się wysokich deficytów budżetowych. Kroki te są źródłem rosnących obaw o wysoką inflację. Szybki i masowy napływ pieniędzy do gospodarki spowoduje wzrost poziomu cen, a następnie inflację. Dlatego już obserwujemy wzrost cen surowców – do około 50%, a w niektórych przypadkach nawet ponad 100%. Do tego dochodzi wzrost kosztów przewozów, które wzrosły nawet pięciokrotnie w stosunku do zwykłych cen. To tylko kwestia czasu, zanim te początkowe koszty odzwierciedlą się w ostatecznych cenach żywności i produktów. W Europie wciąż istnieją obawy przed stagflacją (stagnacja gospodarki związana z wysoką inflacją, sytuacja podobna do tej z lat 20. ubiegłego wieku).

Oszczędności firm i gospodarstw domowych zdeponowane na rachunkach prowadzonych przez banki osiągają maksymalne wielkości. Jednak w tej chwili nie jest to całkowicie poprawna taktyka. Wzrost cen bardzo szybko zdewaluuje te pieniądze, a ich wartość bardzo szybko spadnie. Na rachunkach dobrze jest przechowywać tylko część środków na pokrycie nieprzewidzianych wydatków lub kosztów operacyjnych, a część najlepiej jest lokować w aktywie, który z perspektywy długoterminowej jest rentowny i którego wartość została już zweryfikowana historycznie. Jednym z takich aktywów jest z pewnością złoto inwestycyjne. Jesteśmy przekonani, że teraz nadszedł właściwy moment jego zakupu, ponieważ jego cena nie osiąga obecnie historycznych maksimów (jak ma to miejsce w przypadku większości innych produktów inwestycyjnych), a jego perspektywy są bardziej niż obiecujące. Niemiecki Commerzbank przewiduje, że w tym roku złoto przekroczy granicę 2 000 USD za uncję. Duński bank inwestycyjny Saxo Bank szacuje nawet cenę na 2200 USD. Goldman Sachs, największy bank inwestycyjny w USA, powiedział, że niskie stopy procentowe i zachęty gospodarcze sprawiają, że złoto jest odpowiednim aktywem dla średnio- i długoterminowych inwestorów.

Sami widzimy, że na rynku panuje ciągle zwiększający się niedobór fizycznego złota. W ubiegłym roku w tej sytuacji nastąpiła przerwa w produkcji w szwajcarskich rafineriach z powodu ograniczeń w działalności ze względu na kwarantannę. Teraz jednak rafinerie produkują w reżimie zbliżonym do normalnego, ale nadal utrzymuje się niedobór fizycznego złota. Wynika to głównie z ogromnego popytu w Azji, zwłaszcza w Chinach i Indiach. Same Indie przyjmują miesięcznie prawie 100 ton fizycznego złota. To tylko kwestia czasu, kiedy niedobór złota znajdzie odzwierciedlenie w jego ostatecznej cenie i kiedy jego cena znów pójdzie w górę… Jeśli nie teraz, to kiedy kupować, jeśli cena jest nadal stosunkowo niska, a prognozy są bardziej niż optymistyczne?

 

Metale szlachetne w I kwartale 2021

 
Złoto
Srebro
Platyna
Pallad
Najwyższa cena USD / oz
1 959,40
30,11
1 339,00
2 686,50
Data
06.01.2021
01.02.2021
15.02.2021
29.03.2021
Najniższa cena USD / oz
1 676,90
23,77
1 010,00
2 202,50
Data
08.03.2021
30.03.2021
11.01.2021
29.10.2021

 

Metale szlachetne w I kwartale 2021

Złoto
Najwyższa cena USD / oz
1 959,40
Data
06.01.2021
Najniższa cena USD / oz
1 676,90
Data
08.03.2021
Srebro
Najwyższa cena USD / oz
30,11
Data
01.02.2021
Najniższa cena USD / oz
23,77
Data
30.03.2021
Platyna
Najwyższa cena USD / oz
1 339,00
Data
15.02.2021
Najniższa cena USD / oz
1 010,00
Data
11.01.2021
Pallad
Najwyższa cena USD / oz
2 686,50
Data
29.03.2021
Najniższa cena USD / oz
2 202,50
Data
29.01.2021

 

Złoto – W pierwszym kwartale złoto pozostawało przede wszystkim pod presją rentowności obligacji amerykańskich. Niektórzy inwestorzy odeszli od papierowego złota i zwrócili się w stronę obligacji. Analitycy uważają, że cena poniżej 1 800 USD za uncję jest bardzo korzystna w przypadku zakupów i długoterminowego przechowywania. Niedobór fizycznego złota, jego masowy eksport do Azji, rosnące ceny surowców i spodziewana inflacja będą głównymi akceleratorami cen złota w nadchodzących miesiącach. Z perspektywy krótkoterminowej ważny jest próg 1 765 USD za uncję, a następnie 1 800 USD. Po pokonaniu tych dwóch poziomów złoto ma otwartą drogę do ceny 2 000 USD/uncję.

Srebro – Srebro podąża za rozwojem ceny złota, do tej pory oba metale nadal pozostają ze sobą w symbiozie. Na cenę srebra mógł wpłynąć wzrost popytu na panele słoneczne z USA, które zapowiadają dotacje dla tego segmentu. Jednak dotychczasowe sygnały nie są wystarczająco silne, aby srebro pokonało przedział cenowy około 25 USD za uncję. Nie powiodła się nawet próba manipulowania ceną z forum czatu Reddit, które tylko na bardzo krótki czas podniosło cenę srebra. Ważne jest, aby przekroczyć granicę 30 USD za uncję i utrzymać srebro powyżej tego poziomu przez co najmniej pięć dni handlowych.

Platyna – Na cenę platyny starają się wpływać górnicy głównie poprzez wypowiedzi o planowanych przestojach. Udaje im się to krótkoterminowo. Rafinerie naftowe, które wykorzystują platynę jako katalizator w procesie produkcyjnym, wraz z ożywieniem gospodarki również zaczynają mówić o cenie platyny. Górnicy częściowo manipulują również rynkiem ropy naftowej. Ze względu na zapotrzebowanie na wyższą cenę ropy, produkcja w rafineriach ropy naftowej jest sztucznie tłumiona, dlatego popyt na platynę nie jest tak wysoki. Do tego dochodzi spadek produkcji samochodów. Na dłuższą metę spodziewany się ceny platyny poniżej granicy 1 100 USD za uncję. Jedyną nadzieją na wzrost jej ceny jest zastąpienie w katalizatorach palladu platyną i ewentualnie inflacja, która podniesie ceny wszystkich surowców.

Pallad – Na cenę palladu wpływają podobne czynniki jak u platyny – manipulowanie ceną przez górników, zwłaszcza rosyjskiej spółki Nornickel. Spółka Sibanye-Stillwater opublikowała raport dotyczący produkcji nowej generacji katalizatorów do samochodów benzynowych, w których pallad jest uzupełniony platyną. Ten typ katalizatora powinien być montowany w nowych samochodach w 2025 roku i oznaczałby zmniejszenie popytu na pallad o ponad 10%. Nie tylko postęp w produkcji katalizatorów, ale także zmniejszony popyt na samochody przemawia przeciwko wzrostowi ceny palladu.

Zainteresowani inwestowaniem w srebro, platynę i pallad muszą zawsze mieć świadomość, że metale te w swojej fizycznej postaci podlegają podatkowi VAT, który zasadniczo dewaluuje tę inwestycję.