Rozwierają się nożyce pomiędzy fizycznym a papierowym złotem. Zmiana nadchodzi ze Szwajcarii

Redakcja IBIS InGold

16. 06. 2021

Zmieniają się zasady zakupu złota, zwłaszcza dla banków. Dla banków europejskich od 28 czerwca zacznie obowiązywać zestaw nowych zasad, znany jako Bazylea III (dla banków brytyjskich od 1 stycznia 2022 r.), co wpłynie na kształt rynku metali szlachetnych. Od tego momentu złoto będzie promowane jako zasób najwyższej klasy.

 

Co to oznacza?

Złoto jest utrzymywane przez banki pod względem płynności i ryzyka na poziomie głównych walut światowych, takich jak dolar amerykański i euro. Jest to zatem sprawdzona, bezpieczna i płynna inwestycja, a przejście do pierwszej kategorii wyceniane jest w bilansach banków na 100% jej wartości w porównaniu do pierwotnych 50%.

Zmiany dotyczą jednak tylko złota alokowanego, które możemy uznać za bezpośrednio posiadane przez klienta, czyli wyłącznie złoto fizyczne. Oczekuje się zatem, że banki, zarówno komercyjne, jak i centralne, już wkrótce będą uciekać się do jego dalszego zakupu.

W końcu kupują od czasu decyzji o umieszczeniu złota według Bazylei III w pierwszej kategorii w 2017 roku. Miniony rok to także gorączka złota. Banki centralne kupiły 651,5 tony metalu, najwięcej w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat. Trend pokazuje, że złoto czeka okres wzrostu.

Z drugiej strony złoto papierowe wydaje się, że notuje tendencje spadkowe i dlatego korzystniej będzie zamienić swoje udziały w złocie na sztabki lub monety. A im szybciej, tym lepiej. Według analizy Andrew Lana z investing.com może to być ostatnia szansa na zakup fizycznego złota po tak niskiej cenie jak teraz. Znacząco wzrośnie popyt na aktywa o niskim ryzyku.

 

O Bazylei III

Bazylea III to zestaw międzynarodowych środków zaradczych wprowadzonych przez Komitet Bazylejski podczas ostatniego poważnego kryzysu finansowego, podczas którego upadł na przykład znaczący bank Lehman Brothers. Regulacje mają na celu zapobieżenie dotkliwym skutkom recesji cyklu gospodarczego – kryzysu. Regulacje dotyczą głównie adekwatności kapitałowej banków, ale także testów warunków skrajnych i oceny ogólnej płynności rynku.