Sprawozdanie ze światowego rynku metali szlachetnych za kwiecień 2019

Mgr. Libor Křapka, dyrektor wykonawczy IBIS InGold®, a. s.

15. 05. 2019

W kwietniu na rynku metali szlachetnych panował spokój, ceny metali szlachetnych nie odnotowały znaczących wahnięć. Z interesujących cen złota korzystają banki centralne i dokonują kolejnych zakupów w celu zabezpieczenia swych rezerw. Ale wszystko może ulec szybkiej zmianie. Powodem nie musi być tylko oczekiwany kolejny kryzys, ale także zmniejszona podaż złota.

1. maja 2019, Praga – Światowa produkcja złota osiąga swój szczyt. Eksperci ostrzegają, że bardzo szybko zużywane są jego dostępne zasoby. Żadnej znaczącej kopalni nikt w okresie ostatnich przeszło trzydziestu lat nie otworzył mimo, że w badania firmy wydobywcze inwestują niemałe środki. Spada również średnie wydobycie z istniejących kopalni. Jeszcze w latach 70.średnie wydobycie wynosiło około 10 gramów z tony przerobionej ziemi, obecnie jest to tylko 1,4 gramów złota z tony przerobionej ziemi. To według prezesa kanadyjskiej firmy wydobywczej Goldcorp Iana Telfera szybko przejawi się w stałym spadku produkcji złota. Jeżeli sprawdzą się jego słowa, wpłynie to na zmianę ceny metalu szlachetnego.

Osobliwością dni obecnych na rynkach kapitałowych i rynkach towarowych jest bardzo wąskie pasmo cenowe, w którym poruszają się ceny aktywów. Dla tych, którzy nabywają złoto jako zabezpieczenie i ochronę swoich oszczędności, jest to bardzo dobra wiadomość – nie muszą obawiać się dużych wahnięć cen a jeżeli oszczędzają regularnie osiągają praktycznie ceny idealne.

Miesięczny ruch ceny złota – jej zmienność – była w styczniu najniższa od roku 2000. Na przestrzeni długiego okresu czasu zmienność jest niska a ostatnio tak długi okres bez gwałtownego ruchu cen odnotowano w latach dziewięćdziesiątych. Nic jednak nie trwa wiecznie. Bardzo szybko może to ulec zmianie. W chwili kiedy zaczną zmniejszać się zyski przede wszystkim z obligacji amerykańskich (pierwsze oznaki zauważamy już obecnie), zacznie upadać nadmiernie przeszacowany rynek akcji, pogłębią się spory handlowe pomiędzy USA i UE a inwestorzy szukać będą bezpieczeństwa w formie żółtego metalu. 

Już obecnie banki krajowe dokonują zakupów złota. W pierwszym kwartale roku bieżącego nabyły 145,5 ton, co jest ilością największą zakupioną w tym samym okresie od roku 2013. Wtedy banki dokonywały jeszcze zakupów złota w wyniku zanikającego kryzysu finansowego. Banki krajowe bardzo dobrze wiedzą co robią – wykorzystują niskie ceny dla zabezpieczenia złotem swoich rezerw..

Posiadanie złota zdecydowanie nie jest domeną tylko banków centralnych. Pokazuje to chociażby badanie banku niemieckiego ReiseBank, którego wyniki zostały opublikowane pod koniec kwietnia. W Niemczech w rękach prywatnych zgromadzone jest przeszło 8 900 ton złota. Na każdego dorosłego Niemca przypada 71 gramów inwestycyjnego złota w formie sztabek lub monet i kolejnych 58 gramów w formie biżuterii – ogółem więc 129 gramów złota. Niemiecki bank centralny posiada rezerwę złota w wysokości 3 370 ton, co stanowi  70 % jej całości rezerwy dewizowej. 91 % biorących udział w badaniu podało, że są zadowoleni ze złota jako inwestycji a 78 % pytanych jest zdecydowanych na nabywanie złota również w przyszłości. Jest sprawą oczywistą, że pozytywny stosunek Niemców do złota, wynika z ich doświadczeń historycznych dotyczących ogromnego braku stabilizacji po dwóch przegranych wojnach. Hiperinflacja w latach dwudziestych ubiegłego wieku i totalne rozmontowanie gospodarki po roku 1945 nauczyły Niemców i oni wiedzą, że jedyna pewność, na której mogą polegać to fizyczne złoto, które mają pod swoją kontrolą. Dlatego Niemcy są krajem, gdzie ilość złota w rękach prywatnych jest najwyższa na świecie.

Jeśli chodzi o Republikę Czeską, to mamy duże zaległości. Szacuje się, że w rękach prywatnych jest tylko  1 gram złota w przeliczeniu na dorosłego obywatela. Przy tym Czesi zdecydowanie nie muszą wstydzić się za stan swoich oszczędność, stan oszczędności gospodarstw rodzinnych wykazany przez ČNB na koniec marca 2019 osiąga prawie 2,6 biliona CZK. Co więcej, inwestowanie w złoto uważa za interesujące prawie polowa narodu (49 %) a pod względem popularności pokonało nawet programy emerytalne i konta oszczędnościowe. Wydaje się, że nic stoi na drodze transformacji.

 

Metale szlachetne w kwietniu

 
ZŁOTO
SREBRO
PLATYNA
PALLAD
Najwyższa cena USD/oz
1 309,30
15,35
915,05
1 477,20
Data
10. 4. 2019
10. 4. 2019
22. 4. 2019
29. 4. 2019
Najniższa cena USD/oz
1 266,05
14,735
843,00
1 317,50
Data
23. 4. 2019
23. 4. 2019
1. 4. 2019
5. 4. 2019
ZŁOTO
Najwyższa cena USD/oz
1 309,30
Data
10. 4. 2019
Najniższa cena USD/oz
1 266,05
Data
23. 4. 2019
SREBRO
Najwyższa cena USD/oz
15,35
Data
10. 4. 2019
Najniższa cena USD/oz
14,735
Data
23. 4. 2019
PLATYNA
Najwyższa cena USD/oz
915,05
Data
22. 4. 2019
Najniższa cena USD/oz
843,00
Data
1. 4. 2019
PALLAD
Najwyższa cena USD/oz
1 477,20
Data
29. 4. 2019
Najniższa cena USD/oz
1 317,50
Data
5. 4. 2019

 

Złoto -  Także w kwietniu złoto nie odnotowało żadnych znaczących zmian cen. Ich spadek nastąpił po decyzji UE i parlamentu Wielkiej Brytanii o odłożeniu terminu tzw. brexitu. Problem nie został jednak rozwiązany, tylko odsunięty w czasie. Większość firm amerykańskich raportowała dobre wyniki, co pomogło wskaźnikom akcyjnym w pokonaniu ich historycznego maksimum. Dolar nadal umacniał się, a jego indeks przekroczył poziom 98 – najwyższy od maja 2017. umacniający się dolar i akcje amerykańskie wpływają na obniżenie ceny złota.

Srebro – Swoje maksymalne i minimalne ceny miesięczne osiągnęło w identycznie tych samych dniach co złoto. W stosunku do tego metalu specjaliści oczekują, w odróżnieniu od złota, rosnącej podaży, która będzie produktem ubocznym wzrastającego wydobycia złota, cynku i miedzi. Jednocześnie przewidują spadek popytu na srebro przemysłowe, który miałby nastąpić w związku ze zmniejszającym się popytem na telefony komórkowe i inne przyrządy elektroniczne, przy produkcji których zużywa się rocznie powyżej 7 600 ton srebra i niepewnościami wobec rozwoju gospodarki chińskie, która zużywa rocznie kolejnych przeszło 4 500 ton metalu.  

Platyna – Sprzedaż nowych samochodów w Europie w pierwszym kwartale spadła o 3,2 %, we Włoszech aż o 6,7 %, w porównaniu z takim samym okresem roku ubiegłego. Ponieważ Włochy nadal mają stosunkowo duży udział samochodów z silnikiem diesla na rynku (całe 44 %), spadek ten miał duży wpływ na popyt na platynę. Spadek ceny platyny nie był tak znaczący po tych raportach, ponieważ został zrównoważony przez „problem” po stronie podaży. Dwie największe firmy południowoafrykańskie, które wydobywają platynę, Impala i Anglo American Platinum podały, że w wydobyciu coraz częściej przeszkadzają im przerwy w dostawie energii elektrycznej.

Pallad – Sprzedaż samochodów, tym razem z USA, wpłynęła na cenę palladu. Zapasy samochodów niesprzedanych w USA były największe od czerwca 2017. Rok do roku spadła w Stanach Zjednoczonych sprzedaż samochodów o 2,5 %. Popyt ze strony amerykańskiego przemysłu samochodowego stanowi jeną czwartą ogólnego popytu na pallad. Spadek popytu na samochody w USA, ale także w Chinach spowodował spadek ceny do granicy 1 300 USD za uncję troy. Dobrą widomością dla metalu jest to, że wzrasta sprzedaż samochodów z silnikami niskoprężnymi w Europie, które zastępują samochody z silnikiem diesla.