Stojíme na križovatke. Čo bude ďalej, je otázkou

Redakcia IBIS InGold

04. 08. 2022

Čo teraz a čo ďalej? To je otázka, ktorá v kontexte úspor, vývoja ekonomiky a súčasných životných nákladov trápi skoro každého z nás. Nie je tiež divu. Nachádzame sa v úplne novej situácii, o ktorej, keby nám niekto povedal pred pár rokmi, bol by obvinený zo šírenia poplašnej správy. Pandémia, politická neistota alebo vojna majú veľký vplyv na ekonomiky všetkých krajín sveta.

To všetko sa prejavuje rastom cien tovarov a služieb a vyvoláva nebývalú infláciu a súčasne výrazne ovplyvňuje ceny rozličných aktív. Odpoveď na otázku, čo sa teraz presne deje, nie je ľahká, ale odpoveď na otázku, čo bude ďalej, je ešte ťažšia.

Trhy sa nachádzajú na veľmi komplikovanej a zložitej križovatke. Pravdepodobne nikto nedokáže určiť, ktorou z možných ciest sa naša budúcnosť vydá. Jediné, čo môžeme robiť, je veštiť z krištáľovej gule, alebo skúsiť hrať šach so všetkými ekonomikami sveta. Kam sa trh vydá, keď sa štát X zachová spôsobom Y? No, nevieme.

Predpovede analytikov a investičných stratégov sa rôznia v krátkodobej predpovedi vývoja ceny zlata. Zhoda naopak panuje v otázke dôležitosti a perspektívy zlata, ako dlhodobého a stabilného aktíva.

Podľa Marka O'Donella z Blackbull Markets Limited má vplyv na cenu zlata aj politika centrálnych bánk a rast základnej úrokovej sadzby USD, ktorá posilňuje dolár proti zlatu. Mnoho krajín zvyšuje svoje úrokové sadzby rovnako alebo ešte agresívnejšie ako americký Fed. Trhy napríklad prekvapila Európska centrálna banka, keď zvýšila svoje sadzby o 50 bázických bodov, teda dvojnásobne oproti trhovému očakávaniu.

Minulý týždeň FED rozhodol o ďalšom zvýšení základnej sadzby o 75 bázických bodov, ale pre USD to nebolo také významné.

„Tento sentiment zvyšovania sadzieb v USA môže skončiť tým, že sa zlato uchýli k rastu,“ píše O’Donell.

Rich Checkan oproti O'Donellovi hovorí viac o vývoji ceny zlata. Upozorňuje na to, že cena zlata prechádza určitými korekciami, tie sú ale oveľa nižšie ako pri niektorých iných aktívach.

„Zlato má v deflačnom prostredí tendenciu znižovať cenu, ale prevyšuje ostatné triedy aktív vo všetkých smeroch tým, že sa znehodnocuje oveľa pomalšie,“ píše Checkan. Pripomína, že ekonómov prekvapil nedávny pokles ceny drahého kovu z hladiny 1 900 - 1 950 na 1 700 - 1 750 USD za trójsku uncu.

Okrem toho ale Checkan zdôrazňuje: „V súčasnosti sa pozeráme len na krátky úsek správania zlata. Od roku 2000 sa cenný kov zhodnotil približne o 500 %, zatiaľ čo tri hlavné americké akciové indexy o 160 až 180 %. Korekcia teda podľa neho nie je strašiakom, ale príležitosťou na nákup dočasne lacného zlata.“

V tejto súvislosti je dôležité uvedomiť si, že rastúce ceny energií a ďalších nákladov sa týkajú aj ťažby a spracovania zlata. Zlato sa tak pravdepodobne čoskoro stane ešte vzácnejším.

Zlato sa teraz, rovnako ako ostatné aktíva a celý svet, nachádzajú na križovatke a predpovede sa robia len veľmi ťažko. Na rozdiel od akcií, dlhopisov alebo fondov, je ale žltý kov o tisíce rokov skúsenejší. Vo svojej fyzickej podobe už dokázal, že svojich majiteľov vie dostať zo zložitej situácie s trochu väčším nadhľadom ako mnohé iné aktíva.

Predpovede blízkeho vývoja ceny zlata sa rôznia. V kombinácii s historickou skúsenosťou, keď zlato dokázalo vyviesť mnohé portfóliá z krízy a investorom pomohlo prekonať ekonomicky nepriaznivé obdobia, stále platí, že fyzické zlato je dlhodobo bezpečné a dôležité aktívum.