Význam zlata jako strategického aktiva v portfoliu

Mgr. Libor Křapka, výkonný ředitel IBIS InGold®, a. s.

01. 08. 2018

Od roku 2001 roste poptávka po investování do zlata v průměru o 18 % ročně. Fyzické zlato v držení investorů a centrálních bank má hodnotu 2,9 bilionu amerických dolarů. Co vede k takové oblibě, proč je zlato strategickým aktivem v portfoliích?

Zlato je vysoce likvidní, ale přesto vzácné aktivum, které nikdo nekontroluje. Kupuje se jako luxusní zboží, a stejně tak i jako investice. V portfoliu hraje čtyři základní role:
– diverzifikátor, který dokáže zmírnit ztráty v době krize na finančních trzích,
– zdroj dlouhodobých výnosů,
– likvidní aktivum bez úvěrového rizika, které jasně překonává ničím nekryté měny,
– prostředek pro zvyšování výkonnosti celého portfolia.
 
Analýza Světové rady pro zlato ukazuje, že již přidání dvou procent, ideálně pak deseti procent, ve zlatě k průměrnému portfoliu penzijního fondu v průběhu posledních deseti let zvyšuje výnosy a snižuje kolísání cen.
 
PROČ ZLATO A PROČ DNES
 
Zlato se stává běžnou investicí. Od roku 2001 roste poptávka po investování do zlata v průměru o 18 % ročně. To je zčásti dáno novými možnostmi investování, jako jsou například fondy obchodovatelné na burze (ETF), ale také vznikem střední třídy v Asii, především Číně. Nemalou roli hraje i obnovený důraz na efektivní řízení rizik po finanční krizi v letech 2008 a 2009.
 
V současnosti je pro institucionální investory zlato důležitější než kdy jindy. Zatímco centrální banky na rozvinutých trzích začínají s normalizací měnových politik, což vede k vyšším úrokovým sazbám, bude účinek kvantitativního uvolňování a delšího období nízkých sazeb dlouhodobý. Americké penzijní fondy v rámci řízení portfoliového rizika a plnění investičních cílů v reakci na kvantitativní uvolňování a nízké sazby zvýšily podíl tzv. netradičních aktiv na úkor akcií a dluhopisů. V roce 2006 měla tato aktiva 17% podíl, v roce 2016 zastupovala již 27 %.
 
Spoustu investorů láká role zlata jako diverzifikátora, kvůli jeho nízké korelaci s nejběžnějšími aktivy, jako jsou akcie a dluhopisy, a jako zajištění proti systémovému riziku a velkým problémům na burzách. Někteří zlato používají jako uchovatele hodnoty a pojistku proti inflaci. Zlato jako strategické aktivum přináší historicky lepší výnosy portfolia tím, že snižuje ztráty a zajišťuje likviditu pro plnění závazků v době obtížných podmínek na trhu.
 
ZLATO JAKO ZDROJ VÝNOSŮ
 
 
Zlato není důležité jen v obdobích nejistot. Jeho cena se od roku 1971, ve kterém se po krachu brettonwoodského systému se zlatem začalo volně obchodovat, zvyšuje v průměru o 10 % ročně. Dlouhodobá návratnost investic do zlata je srovnatelná s akciemi, a dokonce vyšší než u dluhopisů či ostatních komodit.
 
Cenová stabilita zlata má své opodstatnění. Se zlatem se obchoduje ve velkém na likvidním trhu, ale přesto je vzácné. Těžba se v posledních 20 letech zvyšuje v průměru o 1,6 % za rok. Její vrchol je očekáván v letošním a příštím roce a následně se bude snižovat. Spotřebitelé, investoři i centrální banky přispívají k vyšší poptávce. Tím, jak bohatne Čína i Indie, roste i podíl těchto zemí na světové poptávce po zlatě. Od 90. let stoupla z 25 % na více než 50 %. Více než polovina veškerého zlata se spotřebovává právě v těchto dvou zemích, a to růst bohatství především indické společnosti není u konce.
 
OCHRANA PŘED INFLACÍ
 
Během zlatého standardu a následně v průběhu brettonwoodského systému, kdy se americký dolar opíral a vázal na cenu zlata, existoval úzký vztah mezi zlatem a inflací v USA. Jakmile se zlato stalo volně plovoucí, inflace v USA přestala být hlavním faktorem určujícím jeho cenu. Návratnost zlata přesto z dlouhodobého hlediska předčila růst spotřebitelských cen v USA.
 
Zlato tedy nejenže zachovává kapitál, ale napomáhá mu i v růstu. Investory zároveň chrání před extrémní inflací. V letech, kdy byla inflace vyšší než 3 %, se cena zlata zvýšila v průměru o více než 14 %.
 
 
DIVERZIFIKACE, KTRERÁ FUNGUJE
 
Většina investorů se shoduje na důležitosti diverzifikace, nicméně je obtížné nalézt ideální nástroje a produkty k jejímu nastavení. Spousta z nich nedokáže ochránit portfolia v obdobích, kdy to investoři nejvíce potřebují, jak tomu bylo například v průběhu finanční krize v letech 2008 a 2009. Především nemovitosti, které byly do té doby považovány za ideální nástroj k diverzifikaci portfolia, dopadly stejně jako akcie – fatálně ztratily na ceně. To však nebyl případ zlata.
 
Zlato je nejefektivnější právě v období krize, kdy mají investoři tendenci ustupovat od akcií. I díky své vysoké likviditě umožňuje investorům splňovat závazky, zatímco jsou méně likvidní aktiva v jejich portfoliu podhodnocena a třeba i nesprávně oceněna. Čím větší je pokles akcií a jiných rizikových aktiv, tím je korelace zlata s těmito aktivy negativnější. Zlato však netěží jen z krizí. Díky svému charakteru luxusního zboží a investice je dlouhodobý cenový růst podporován i zvyšováním příjmů. Výzkum Světové rady pro zlato ukázal, že jsou-li akcie na vzestupu, jejich vzájemná korelace se zlatem se může zvýšit právě v důsledku efektu bohatnutí společnosti a někdy i v důsledku očekávání inflace.
 
 
LIKVIDNÍ TRH
 
Pro velké institucionální investory je likvidita důležitým faktorem. Zlato těží ze svého velkého, globálního trhu. Odhaduje se, že fyzické zlato v držení investorů a centrálních bank má hodnotu přibližně 2,9 bilionu amerických dolarů. Denně jsou na různých světových burzách realizovány termínované obchody se zlatem v hodnotě 35 až 60 miliard dolarů. Se zlatem se obchoduje více než s jinými hlavními finančními aktivy.
 
 
Kombinace všech výše uvedených faktorů znamená, že přidání zlata do portfolia může zvýšit jeho výnosnost a je jedno, jestli je to portfolio velkého penzijního fondu nebo soukromého investora. 10% podíl zlata vmajetku by měl zůstávat stabilní a případně se navyšovat v době prosperity ekonomiky, kdy je cena zlata pro nákup relativně příznivá. V době potíží pak lze jeho podíl snižovat, aby výnosy z jeho prodeje pokryly případné ztráty způsobené ekonomickou krizí.