W przyszłym roku złoto może osiągnąć wartość 2 200 USD za uncję. Rekordowe ilości nabyte przez banki

Redakcja IBIS InGold

19. 10. 2021

Inwestowanie w złoto jest jedną z najbezpieczniejszych, a z dłuższej perspektywy także jedną z najbardziej zyskownych inwestycji. Lokowanie aktywów w metale szlachetne jest niewątpliwie mądrą decyzją, o czym wiedzą również banki centralne, które od kilku ostatnich lat masowo kupują metale szlachetne. W tym roku do wzrostu popularności metali szlachetnych przyczyniły się również regulacje Bazylei III, przenoszące złoto do pierwszej kategorii aktywów, do której zalicza się m.in. gotówkę. To sprawia, że fizyczne złoto jest inwestycją niemal pozbawioną ryzyka.

 

W dzisiejszym artykule przyjrzymy się temu, co w tym roku zmotywowało inwestorów prywatnych, a także firmy i banki do zainwestowania swoich pieniędzy w metale szlachetne. Grupa finansowa MKS PAMP Group przygotowała analizę minionego kwartału oraz prognozę na ostatni kwartał bieżącego roku.

 

Obawy o mniejszy wzrost, pandemię i inflację

Do głównych motywacji, dla których ludzie i firmy inwestują w metale szlachetne w ciągu ostatnich dwóch lat, należy pandemia choroby Covid-19. MKS PAMP Group twierdzi, że rozprzestrzenianie się wariantu delta w połączeniu z powrotem do szkół i biur oraz niedostatkiem szczepień w niektórych krajach prowadzi do obniżenia globalnego wzrostu gospodarczego i mobilności. Z powodu tych czynników gospodarka Stanów Zjednoczonych miałaby ulec stagnacji. Pozostałe państwa spodziewają się spowolnienia produkcji i zmniejszenia wpływów z turystyki.

Niepewność sytuacji zwiększa również amerykański bank centralny FED. Od dłuższego czasu utrzymuje on swoją podstawową stopę procentową na niskim poziomie. Wraz z tym rośnie ryzyko inflacji. Realne przychody z niektórych produktów, zwłaszcza obligacji, przesunęły się bardzo nisko i otworzyła się droga do wzrostu metali szlachetnych.

Do tych „poważnych problemów” dochodzi jeszcze rosnąca niestabilność geopolityczna, która również w nadchodzących latach będzie nadal wpływać na wydarzenia na świecie. Dotyczy to obaw związanych z atakami terrorystycznymi lub cybernetycznymi oraz rosnącym zadłużeniem Stanów Zjednoczonych.

 

Covid to nie koniec

Nawet po ograniczeniu rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa nie dojdzie do uspokojenia sytuacji w 100%. Spodziewany jest mniejszy wzrost gospodarczy. W porównaniu z rokiem 2021, kiedy to gospodarka rozwijała się w tempie około 6%, wzrost gospodarczy rok do roku spadnie do słabych 5%. Różnice w rozwoju gospodarek narodowych będą się pogłębiać, co jeszcze bardziej zwiększy nierównowagę. Głównym czynnikiem przyczyniającym się do tego będzie nierównomierne zaopatrywanie poszczególnych krajów w szczepionki.

Jak powszechnie wiadomo, metale szlachetne radziły sobie bardzo dobrze w niepewnych ekonomicznie czasach i przy wysokiej inflacji. Dowodem na to jest fakt, że złoto w ciągu ostatniego roku podrożało o 25%, a w ciągu ostatnich dwóch lat nadal utrzymuje 17% wzrost swojej ceny.

Jednak według analizy, metale szlachetne są daleko od swojego szczytu cenowego.

 

Jak będzie się kształtować cena złota?

Na podstawie oceny minionego okresu nasuwa się ważne pytanie: ”Jak będzie radzić sobie złoto w nadchodzącym okresie?” Jeśli ktoś stopniowo odkłada pieniądze w złoto, to według prognozy MKS PAMP Group na koniec 2021 roku może oczekiwać średniej ceny metalu szlachetnego w wysokości 1 800 dolarów za uncję trojańską.

Na początku 2022 roku oczekuje się, że cena ma wzrosnąć o kolejne 50 USD. Ale przyszły rok będzie dość zmienny. Duży wpływ będą miały dwa czynniki – wychodzenie świata z epidemii koronawirusa oraz rosnąca inflacja, która powoli, ale skutecznie kradnie wartość pieniądza z naszych kont. O ile pierwszy aspekt może obniżyć cenę złota do 1 675 USD za uncję, o tyle inflacja i obawy przed nią mogą ją wesprzeć i cena złota może wzrosnąć do 1 965 USD za uncję.

Jednak według MKS PAMP Group bardzo prawdopodobny jest scenariusz, w którym cena złota osiągnie w przyszłym roku poziom nawet 2 200 USD za uncję trojańską. Dzieje się tak dlatego, że ludzie nadal będą obawiać się inflacji i ze względu na kryzys i obawy przed niedoborami będą lokować swoje pieniądze w towary. W scenariusz, w którym złoto będzie znajdowało się na ścieżce długoterminowego, ale i krótkoterminowego wzrostu, wierzą również banki centralne, które w trzecim kwartale kupiły 10,6 mln uncji trojańskich tego metalu szlachetnego.

W związku z tym złoto ma szanse na więcej niż dobre wyniki w nadchodzących miesiącach, a nawet w przyszłym roku. Supercykl surowcowy jest wciąż przed nami, a złoto ma jeszcze sporo do pokonania w swojej wspinaczce na szczyt cenowy. Kupno złota w tym kwartale jest więc doskonałą szansą do wykorzystania jego walorów bezpiecznej przystani po cenie, która długo się nie powtórzy.