W ubiegłym roku banki centralne kupowały złoto na dużą skalę. W metalach trzymają 13% swoich rezerw walutowych

Redakcja IBIS InGold

09. 03. 2022

Zarówno początkujący, jak i zaawansowani inwestorzy w złoto będą zainteresowani tym, co stało się z ceną złota w 2021 r. i jak fundamenty, na których opierał się metal szlachetny w zeszłym roku, wpłyną na cenę w tym roku. Jak to zwykle bywa, za wzrostami i spadkami cen złota w ciągu ostatniego roku stoi kilka ważnych czynników. Były to przede wszystkim obawy związane z rekordową inflacją i rosnącym zadłużeniem.

 

Jednak istotny wpływ miały również zakupy złota przez banki centralne, które od kilku lat powiększają swoje rezerwy złota. Można założyć, że przewidują oni kryzys finansowy i chcą się przed nim bronić za pomocą uniwersalnej waluty i środka przechowywania wartości. Ich zakupy netto w ubiegłym roku wyniosły 13,7 mln uncji trojańskich, co odpowiada ok. 426 tonom. Natomiast w 2020 r. kupili oni tylko 9 mln uncji trojańskich. W ubiegłym roku zatem znacznie zwiększyli swoje zakupy.

Banki centralne kupiły około 70% złota w pierwszej połowie roku. W ostatnim kwartale zakupy spadły i były najniższe od 2010 roku. Biorąc pod uwagę zaostrzone warunki geopolityczne, MKS Pamp Group spodziewa się, że banki centralne ponownie zwiększą swoje zakupy, a pierwszy kwartał tego roku pokaże, czy banki wykorzystują złoto przede wszystkim jako środek obrony przed inflacją.

 

Poważne zakupy dokonywane przez Indie i Tajlandię. Brazylia pobiła swój własny rekord

Wśród znaczących nabywców znalazły się Indie, Tajlandia i Brazylia. Pierwsze państwo z wymienionych powiększyło swoje rezerwy złota o około 78 ton, co stanowi największy wzrost od 2009 roku. Jednak jeszcze większym nabywcą była Tajlandia, która w zeszłym roku zakupiła 90 ton żółtego metalu i zwiększyła swoje rezerwy złota o 60%. Ponadto Brazylia po raz pierwszy od listopada 2012 r. znacznie zwiększyła swoje rezerwy – o 62,5 tony. Swoje rezerwy powiększyły także Węgry, o połowę mniej złota kupił Uzbekistan, a Kazachstan zwiększył swoje rezerwy o 15 ton, więcej złota kupił także Singapur, a Irlandia powiększyła swoje zasoby po raz pierwszy od 2008 roku.

 

W ubiegłym roku banki również sprzedawały

Oprócz zakupów rok 2021 upłynął również pod znakiem sprzedaży. Większa seria sprzedaży miała miejsce, gdy sześć banków zmniejszyło swoje rezerwy złota. Filipiny pozbyły się 9% swoich rezerw, a Wenezuela, borykająca się z kryzysem finansowym, sprzedała około 87 ton żółtego metalu. Do akcji przyłączyły się także Republika Kirgiska, Sri Lanka, Niemcy i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Ich sprzedaż była jednak znacznie niższa niż zakupy krajów wymienionych powyżej. Według MKS Pamp Group jest prawdopodobne, że te rezerwy zamienione zostały na złote monety, które zostaną wyemitowane w najbliższych miesiącach, co de facto oznacza sprzedaż rezerw złota obywatelom w formie monet okolicznościowych.

Na koniec 2021 roku banki centralne posiadały 35,5 tys. ton złota, co stanowiło około 13% ich łącznych rezerw walutowych.

W niepewnych czasach inwestorzy (zarówno publiczni, jak i prywatni) zwracają się ku bardziej konserwatywnym aktywom. Jeśli chcesz zabezpieczyć się przed inflacją i kryzysem gospodarczym, możesz zacząć inwestować w złoto od mniejszych, regularnych kwot.