Dzięki inwestycyjnemu złotu, buduj szybciej swoje bogactwo

Rewolucyjna usługa firmy IBIS InGold®
INTELIGENTNY PLAN INWESTYCYJNY - iiplan®

Posiadanie złota, jako środka tworzenia majątku i zabezpieczenia finansowego rodzin, ma bardzo długą historię. Produktów oszczędzania i okazji inwestowania jest wiele, dlaczego więc oszczędzać także w złocie?

Inwestycyjne złoto, umieszczone obok nieruchomości, pieniędzy i papierów wartościowych, jest stabilizatorem portfela. Zrównoważony rozkład inwestycji pomoże w tworzeniu bogactwa w sposób bardziej bezpieczny i skuteczny.

Nie wymagane jest posiadanie setek tysięcy, aby rozpocząć kupno metali szlachetnych. Nie istnieją żadne obowiązkowe limity. iiplan® oferuje pełną swobodę w stylu oszczędzania. Sam dokonasz wyboru, jakie sztabki lub monety

nabędziesz, w jakiej ilości i jaka będzie wysokość Twoich regularnych wpłat, które będziesz przekazywać na poczet umowy.

Wysokość regularnych wpłat i ich częstość możesz zmieniać w trakcie procesu oszczędzania. Przekazywać możesz dowolne nadzwyczajne wpłaty i przyspieszyć w ten sposób zakup inwestycyjnych metali.

iiplan® otwiera Tobie na oścież drogę do metali inwestycyjnych.

Usługa iiplan® (czyli inteligentny plan inwestycyjny) firmy IBIS InGold® jest formą średnioterminowego lub długoterminowego oszczędzania. Jest to sposób, jak krok po kroku budować swoje bogactwo w "walucie", która jest wymienialna w całym świecie.

Z iiplanem® minimalizujesz ryzyko niewłaściwego ustalenia terminu inwestowania. Inwestycyjne sztabki lub monety nabywasz kolejno w oparciu o

każdą dokonaną wpłatę, a tym samym korzystasz z efektu uśredniania ceny.

Potwierdzenie każdej wpłaty jest przesyłane na Twój adres e-mail. Przebieg swojego oszczędzania możesz obserwować także na koncie użytkownika, które jest udostępnione po zawarciu umowy.

DLACZEGO iiplan®

Papiery lub pieniądze? (wideo)

Gwarancja