ZŁOTO DUMNE ZE SWOJEGO POCHODZENIA

Autentyczność sztabek z logo VERISCAN™ jest łatwa
do potwierdzenia w każdej chwili, bezpośrednio w bazie
danych rafinerii PAMP® Refinery. Oferujemy maksymalną
pewność, bezpieczeństwo i komfort.

Wyobraź sobie sztaby złota pod mikroskopem. Idealnie jednakowa czystość, waga i wymiary. Każda sztabka w rzeczywistości ma unikalną powierzchnię, co różni ją od pozostałych sztabek. Jest to podobne jak odciski palców człowieka. Ponadto co odcisk, to oryginał.

Szwajcarska rafineria PAMP® opracowała unikalną technologię, która potrafi wykorzystać ten charakterystyczny znak. Technologii nadano nazwę VERISCAN™ i jej nazwa składa się z dwóch słów - weryfikacja i skanowanie.

VERISCAN™ to system, który zmienia spojrzenie na rynek inwestycyjnych metali szlachetnych.

Niskie koszty i prostota korzystania to główne zalety tego nowego systemu, który natychmiast identyfikuje wszystkie zarejestrowane wyroby z metali szlachetnych pochodzące z rafinerii PAMP®.

Ta unikalna procedura weryfikacji jest korzystna dla sprzedawców i inwestorów. Dystrybutorom daje pewność, że wykupowane sztabki są wolne od zmian lub uszkodzeń i nie muszą je roztapiać i sprawdzać ich czystości.

Jeszcze większe korzyści technologia świadczy na rzecz inwestorów.

W ostatnim czasie certyfikowane rafinerie napotykają falsyfikaty swoich wyrobów, które wyposażone są w logo i inne symbole identyczne z występującymi na ich wyrobach, ale wykonane są w jakimś niemarkowym, garażowym piecu wytopowym lub tłoczni i są wyposażone w fałszywy certyfikat rafinerii. Do inwestorów może dotrzeć złoto wątpliwego pochodzenia, czystości, względnie wagi.

To w sztabkach z logo VERISCAN™ nie może się zdarzyć. Każdy inwestor może zlecić weryfikację sztabki i sprawdzić bezpośrednio w rafinerii, czy przedmiotowa sztabka o unikalnej powierzchni pochodzi z jej produkcji - z prestiżowej szwajcarskiej rafinerii PAMP®. Inwestycyjne sztabki nie zostaną uszkodzone ani zostanie spowodowane zmniejszenie ich wartości.

Technologia VERISCAN™ wykorzystuje technologię mikroskopowej topografii metalu, kiedy to każdy detal powierzchni sztabki jest odnotowywany w trakcie jej wytwarzania, jej wyjątkowość jest przeniesiona do bazy danych i od tego momentu jest bardzo łatwe do sprawdzenia, czy sztabka nie została poddana zmianom. W odniesieniu do mniejszych sztabek przy produkcji w bazie danych jest rejestrowana powierzchnia obu boków, jak bez opakowania, tak z opakowaniem. W odniesieniu do sztabek o wadze 250 gramów i powyżej, dla zapewnienia lepszej identyfikacji i zwiększenia niezawodności, w bazie danych zostaje zarejestrowanych wszystkie sześć boków wyrobu.

Do przeprowadzenia identyfikacji sztabki wystarczy dobry skaner i dostęp do bazy danych rafinerii, gdzie znajdują się szczegóły powierzchni poszczególnych sztabek. Weryfikacja jest niezawodna i prosta, podobnie jak skanowanie dokumentu.

Podczas weryfikacji nie dochodzi do uszkodzenia opakowania, które jednocześnie jest certyfikatem sztabki, a sztabka nie zostaje oznakowana w sposób inny, czy też uszkodzona. Weryfikację można przeprowadzać wielokrotnie, np. w związku ze zmianą właściciela i nawet to nie zostanie w jakiś sposób oznakowane na sztabce. System potrafi rozpoznać także zwykłe zadrapania opakowania lub inne drobne zmiany, które mogą z upływem czasu powstawać.

Firma IBIS InGold® a. s. również oferuje swoim partnerom i klientom tą unikalną możliwość weryfikacji pochodzenia i autentyczności inwestowanego złota.

VERISCAN™ (WIDEO)