Späť

SPRÁVA O SVETOVOM TRHU S DRAHÝMI KOVMI ZA APRÍL 2019

Trh s drahými kovmi bol v mesiaci apríl kľudný, ceny drahých kovov zostali bez výrazných výkyvov. Zaujímavých cien zlata využívajú centrálne banky k ďalším nákupom a zabezpečeniu svojich rezerv. Všetko sa totiž môže rýchlo zmeniť. Na vine nemusí byť len ďalšie očakávanie krízy, ale aj znížená ponuka zlata.

Tisková verzia na stiahnutie

1. mája 2019, Praha – Svetová produkcia zlata dosahuje svojho vrcholu. Experti ale varujú pred tým, že sú veľmi rýchlo spotrebované jeho dostupné zásoby. Žiadnu významnú baňu už nikto  cez tridsať rokov neotvoril, hoci do prieskumu ťažiarskej spoločnosti investujú nemalé prostriedky. Klesá aj priemerná banská výťažnosť. Tá ešte v 70. rokoch predstavovala 10 gramov na tonu zeminy, v súčasnosti sú to iba 1,4 gramy zlata na tonu zeminy. To sa podľa predsedy kanadskej ťažiarskej spoločnosti Goldcorp Iana Telfera skoro prejaví v trvalom poklese produkcie zlata. Ak na jeho slová dôjde, zmeny prizná tiež cena drahého kovu.

Zvláštnosťou súčasných dní na kapitálových a komoditných trhoch je veľmi úzke cenové pásmo, v ktorom sa pohybujú ceny aktív. Pre tých, ktorí kupujú zlato ako poistku a ochranu svojich úspor, je to dobrá správa – nemusí sa báť veľkých cenových výkyvov a v okamihu, kedy sporí pravidelne, dosahujú prakticky ideálnych cien.

Mesačný pohyb ceny zlata – jeho volatilita – bola v januári najnižšia od roku 2000. Volatilita je nízka dlhodobo a naposledy bolo tak dlhé obdobie bez razantného pohybu ceny zaznamenané v deväťdesiatych rokoch. Nič však netrvá večne. Veľmi rýchlo sa to môže zmeniť. V okamihu, kedy začnú klesať výnosy predovšetkým amerických dlhopisov (prvé náznaky vidíme už teraz), začne padať nezmyselne precenený akciový trh, prehĺbia sa obchodné spory medzi USA a EU a investori budú hľadať bezpečie v podobe žltého kovu.

Už teraz zlato nakupujú národné banky. Za prvý štvrťrok tohto roku nakúpili 145,5 tony, čo je najviac za rovnaké obdobie od roku 2013. Vtedy banky ešte dokupovali zlato v dôsledku doznievajúcej finančnej krízy. Národné banky veľmi dobre vedia, čo robia – využívajú nízke ceny pre dostatočné zabezpečenie svojich rezerv zlatom.

Vlastníctvo zlata rozhodne nie je len doménou centrálnych bánk. Aspoň to ukazuje prieskum nemeckej banky ReiseBank, ktorého výsledky boli zverejnené na konci apríla. V Nemecku je v súkromných rukách viac ako 8 900 ton zlata. Na každého dospelého Nemca pripadá 71 gramov investičného zlata vo forme zliatkov alebo mincí a ďalších 58 gramov vo forme šperkov – celkom teda 129 gramov zlata. Nemecká centrálna banka drží 3 370 ton zlatých rezerv, čo je 70 % ich všetkých devízových rezerv. Celých 91 % účastníkov prieskumu uviedlo, že sú spokojní so zlatom ako investíciou a 78 % opýtaných je rozhodnutých nakupovať zlato aj v budúcnosti. Je jasné, že pozitívny vzťah Nemcov ku zlatu je daný ich historickou skúsenosťou s obrovskou nestabilitou po dvoch prehraných vojnách. Hyperinflácia vo dvadsiatych rokoch minulého storočia a totálny rozvrat hospodárstva po roku 1945 Nemcov poučili a oni vedia, že jediná istota, na ktorú sa môžu spoľahnúť, je fyzické zlato, ktoré majú pod vlastnou kontrolou. Preto je Nemecko štátom, kde je súkromné vlastníctvo zlata najvyššie na svete.

Čo sa týka Českej republiky, máme čo doháňať. Odhaduje sa, že v súkromných rukách je iba 1 gram zlata na dospelého obyvateľa. Pritom sa Češi rozhodne za svoju sporivosť hanbiť nemusia, celkový objem bankových úspor domácností vykazovaný ČNB na konci marca 2019 dosahuje výšku takmer 2,6 biliónu Kč. Investíciu do zlata najviac považuje za zaujímavú takmer polovica národa (49 %) a v obľube tak predstihla aj penzijné sporenie a sporiace kontá. Zdá sa, že zmene nestojí nič v ceste.

 

Cenné kovy v apríli 2019

 
Zlato
Striebro
Platina
Paládium
Najvyššia cena USD/oz
1 309,30
15,35
915,05
1 477,20
Dátum
10. 4. 2019
10. 4. 2019
22. 4. 2019
29. 4. 2019
Najnižsia cena USD/oz
1 266,05
14,735
843,00
1 317,50
Dátum
23. 4. 2019
23. 4. 2019
1. 4. 2019
5. 4. 2019
Zlato
Najvyššia cena USD/oz
1 309,30
Dátum
10. 4. 2019
Najnižsia cena USD/oz
1 266,05
Dátum
23. 4. 2019
STRIEBRO
Najvyššia cena USD/oz
15,35
Dátum
10. 4. 2019
Najnižsia cena USD/oz
14,735
Dátum
23. 4. 2019
Platina
Najvyššia cena USD/oz
915,05
Dátum
22. 4. 2019
Najnižsia cena USD/oz
843,00
Dátum
1. 4. 2019
Paládium
Najvyššia cena USD/oz
1 477,20
Dátum
29. 4. 2019
Najnižsia cena USD/oz
1 317,50
Dátum
5. 4. 2019

 

Zlato -  Ani v apríli zlato nezaznamenalo žiadny výrazný pohyb ceny. Jej pokles nastal po rozhodnutí EU aj parlamentu Veľkej Británie o odložení tzv. brexitu. Problém však nebol vyriešený, len oddialený. Väčšina amerických firiem reportovala dobré výsledky, čo pomohlo akciovým indexom k prekonaniu ich historických maxím. Dolár pokračoval v posilňovaniu a jeho index prekonal úroveň 98 – najvyšší od mája 2017. Posilňujúci dolár aj americké akcie tlačia cenu zlata dolu.

Striebro – Svoje maximálne aj minimálne mesačné ceny dosiahlo v úplne identické dni ako zlato. U tohto kovu ale odborníci očakávajú, na rozdiel od zlata, rastúcu ponuku, ktorá bude vedľajším produktom zväčšujúcej sa ťažby zlata, zinku a medi. Zároveň ale predpovedajú pokles dopytu po priemyslovom striebre, ku ktorému by malo dôjsť v súvislosti so znižujúcim sa dopytom po mobilných telefónoch a ďalších elektronických prístrojoch, vo ktorých sa ročne spotrebuje viac ako 7 600 ton striebra, a neistotou okolo vývoja čínskej ekonomiky, ktorá spotrebováva ročne ďalších viac ako 4 500 ton kovu. 

Platina – Predaj nových automobilov za prvý štvrťrok v Európe klesol o 3,2 %, v Taliansku dokonca o 6,7 %, oproti rovnakému obdobiu roka minulého. Vzhľadom k tomu, že si Taliansko stále drží pomerne vysoký podiel dieselových áut na trhu (celých 44 %), mal tento prepad veľký vplyv aj na dopyt po platine. Pokles ceny platiny nebol po týchto správach tak výrazný, pretože ho vyvážil „problém“ aj na strane ponuky. Dve najväčšie juhoafrické spoločnosti, ktoré ťažia platinu, Impala a Anglo American Platinum uviedli, že ich ťažbu stále viac narušujú výpadky dodávok elektriny.

Paládium – Predaje áut, tentokrát z USA, prehovorili aj do ceny paládia. Zásoby nepredaných vozidiel v USA boli najvyššie od júna 2017. Medziročne klesol vo Spojených štátoch predaj automobilov o 2,5 %. Dopyt z amerického automobilového priemyslu tvorí štvrtinu celkového dopytu po paládiu. Pokles dopytu po automobiloch v USA, ale aj v Číne bol dôsledkom prepadu ceny až k hranici 1 300 USD za trójsku uncu. Dobrou správou pre kov je to, že stúpajú predaje benzínových automobilov v Európe, kde nahradzujú vozidla s naftovým pohonom.

 

 

Mgr. Libor Křapka
výkonný riaditeľ IBIS InGold®, a. s.