Časté otázky

PAMP

Ako dlho rafinéria funguje a prečo je jedným z najlepších výrobcov zlata? Aké produkty ponúka a v čom je spoločnosť progresívna ?

Švajčiarská rafinéria založená v roku 1977 je uznávaná ako celosvetový líder v produkcii investičných zlatých zliatkov s hmotnosťou od 1 gramu do 100 gramov. PAMP® je známy svojim priekopnickým duchom, o ktorom svedčí zavedenie širokej škály dekoratívnych vzorov na investičných zliatkách. Najznámejším motívom je LADY FORTUNA - bohyňa šťastia a hojnosti. Rafinéria PAMP® spĺňa certifikát kvality Good Delivery, jej výrobky akreditovali Švajčiarska národná banka, Dubai Multi Commodities Centre, Shanghai Gold Exchange, COMEX/NYMEX, TOCOM a ďalšie. Z dielne PAMP® pochádza aj naprosto unikátna metóda nedeštruktívneho overovania pravosti zlatých zliatkov - VERISCAN, ktorá spoľahlivo identifikuje produkty vyrobené rafinériou PAMP® a zaisťuje istotu a bezpečie všetkým investorom.

VERISCAN

Ako si overiť pravosť zlatých zliatkov a mincí? V čom je Veriscan zlomový a prečo siahnuť po zlate, ktoré ním prejde?

Je unikátna technológia a v súčasnej dobe jedinou nedeštruktívnou metódou pre overovanie pravosti kovu. Túto technológiu používa PAMP® pre svoje zliatky a certifikuje tiež mince Kangaroo z Austrálskej kráľovskej mincovne. Pri výrobe zliatku/mince je naskenovaný úplne unikátny povrch každého kusu, ten je následne zaznamenaný do databázy, s ktorou je potom možné zliatok či mincu kedykoľvek pomocou mobilného telefónu alebo scanneru porovnať.

BEZPODPISOVÁ ZMLUVA IIPLAN

Prečo nie je treba sa báť bezpodpisovej zmluvy? Ako proces dojednania iiplanu funguje a aké má on-line komunikácia výhody?

Ide o záväznú právnu formu dojednania zmluvy. Na základe komunikácie medzi klientom a predajcom je pripravený návrh zmluvy iiplan®. Ten je následne spoločne s predzmluvnými informáciami a platobnými údajmi zaslaný klientovi do jeho e-mailovej schránky, kde si môže všetkú dokumentáciu skontrolovať a preštudovať. Svoj súhlas s podmienkami klient vyjadri zaslaním potvrdzovacej platby, čím je zmluva dojednaná a účinná.

Zavedením bezpodpisovej zmluvy došlo k výraznému zjednodušení procesu uzatvárania zmlúv iiplan®. Odpadá držanie skladových zásob tlačív, aj tlač uzavretých zmlúv, čo sa prejavuje v úspore nákladov. Zmluvu má klient vo svojej e-mailovej schránke, kedykoľvek ju však nájde aj na svojom zákazníckom účte v obchode IBIS InGold®.

PREČO PRAVIDELNE

Aké sú výhody pravidelného ukladania peňazí do zlata oproti jednorazovému nákupu? Prečo sa vyplatí sporiť dlhodobo?

Jedine pravidelnou platbou si kupujúci môže priemerovať cenu zakúpeného kusu. Aj pri pravidelnom nakupovaní je stále možnosť kedykoľvek platbu navýšiť, napr. v prípade zaujímavej ceny pre nákup.

VÝKUP

Ako prebieha spätný predaj zlata v spoločnosti IBIS InGold? Kedy budu mať svoje peniaze za zlato na účte?

Výkup cenných kovov je veľmi jednoduchý a likvidita je veľmi rýchla. Svojim zákazníkom IBIS InGold® garantuje u predaných cenných kovov ich spätný výkup. Po doručení a skontrolovaní kovu sú peniaze na účet klienta zaslané nasledujúci pracovný deň. Drvivá väčšina klientov má peniaze na svojom bežnom účte do 48 hodín.

VRATNÝ POPLATOK

Prečo nie je poplatok ako poplatok? Ako prebieha hradenie vstupného cenového navýšenia a kedy sa mi peniaze vrátia?

V prípade pravidelnej investície klient na jej počiatku platí vstupné cenové navýšenie, a to buď jednorazovo alebo postupne. Tento „poplatok“ je však klientovi v plnej výške vrátený späť pri výkupe kovu.

DEPOZIT

Ako dohliada IBIS InGold na moje zliatky? Prečo si ich nechať schované v ch trezoroch? Čo v prípade, že sa niečo stane - je moje zlato v bezpečí?

Spoločnosť IBIS InGold® má svoje skladové zásoby a depozitované zliatky svojich klientov uschovávané v trezoroch s maximálnym zabezpečením. Poistenie uskladnených zásob v týchto trezoroch je zaistené na 500 000 000 Kč.

Spoločnosť IBIS InGold® ponúka všetkým klientom so sporiacim programom inteligentný investičný plán, iiplan®, bezplatnú úschovu nasporených produktov po dobu platnosti ich dojednanej zmluvy.

DANE – DPH

Vzťahuje sa na zlato DPH? A na striebro? Čo vymedzuje pojem investičný kov?

Zlato vo forme investičných zliatkov a mincí je oslobodené od dane z pridanej hodnoty. K oslobodeniu od DPH došlo v súvislosti so vstupom Českej republiky do Európskej únie. Zákon o dani z pridanej hodnoty č. 235/2004 Zb. vymedzuje pojem investičné zlato a ustanovuje jeho oslobodenie od DPH.
Investičné striebro oslobodené od DPH nie je a jeho výška je 21 %.

SPROSTREDKOVANIE PREDAJA

Čo je potreba k tomu, aby som mohol predávať zlato? Ako sa stať partnerom? Čo pri predaji zlata sleduje Česká národná banka?

Pre predaj investičného zlata a striebra nie je potrebné, aby poradca splnil náročné skúšky odbornej spôsobilosti a certifikáty finančného poradenstva. Tieto produkty nepodliehajú regulácii Českej národnej banky.

K predaju koncovým zákazníkom je potrebné živnostenský list pre predmet podnikania „Výroba, obchod a služby neuvedené v prílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, odbor činnosti „Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu alebo Sprostredkovanie služieb“.

ZLATÉ FONDY

Je papierové zlato v skutočnosti zlato? Aká bezpečná je investícia do papieru a kto je súčasťou procesu nákupu a predaja a vidí tak všetky pohyby mojich investícií?

Papierové zlato je finančným aktívom a investor si kupuje často len prísľub, vzdušný zámok. Zlato deklarované na pozlatenom papierovom certifikáte v skutočnosti fyzicky neexistuje, resp. objem množstva zlata vydaného v certifikátoch násobne prevyšuje reálne množstvo fyzického zlata, ktoré je vôbec k dispozícii. Papierový systém investícií nemusí mať bežný investor pod kontrolou a je závislý na rozhodnutí bankérov alebo politikov a finančných inštitúcií. Vyrovnanie u papierového zlata prebieha väčšinou v peniazoch, nie vo fyzickom zlate.