Investícia

DEPOZIT

Ako dohliada IBIS InGold na moje zliatky? Prečo si ich nechať schované v ch trezoroch? Čo v prípade, že sa niečo stane - je moje zlato v bezpečí?

Spoločnosť IBIS InGold® má svoje skladové zásoby a depozitované zliatky svojich klientov uschovávané v trezoroch s maximálnym zabezpečením. Poistenie uskladnených zásob v týchto trezoroch je zaistené na 500 000 000 Kč.

Spoločnosť IBIS InGold® ponúka všetkým klientom so sporiacim programom inteligentný investičný plán, iiplan®, bezplatnú úschovu nasporených produktov po dobu platnosti ich dojednanej zmluvy.

VRATNÝ POPLATOK

Prečo nie je poplatok ako poplatok? Ako prebieha hradenie vstupného cenového navýšenia a kedy sa mi peniaze vrátia?

V prípade pravidelnej investície klient na jej počiatku platí vstupné cenové navýšenie, a to buď jednorazovo alebo postupne. Tento „poplatok“ je však klientovi v plnej výške vrátený späť pri výkupe kovu.

VÝKUP

Ako prebieha spätný predaj zlata v spoločnosti IBIS InGold? Kedy budu mať svoje peniaze za zlato na účte?

Výkup cenných kovov je veľmi jednoduchý a likvidita je veľmi rýchla. Svojim zákazníkom IBIS InGold® garantuje u predaných cenných kovov ich spätný výkup. Po doručení a skontrolovaní kovu sú peniaze na účet klienta zaslané nasledujúci pracovný deň. Drvivá väčšina klientov má peniaze na svojom bežnom účte do 48 hodín.

BEZPODPISOVÁ ZMLUVA IIPLAN

Prečo nie je treba sa báť bezpodpisovej zmluvy? Ako proces dojednania iiplanu funguje a aké má on-line komunikácia výhody?

Ide o záväznú právnu formu dojednania zmluvy. Na základe komunikácie medzi klientom a predajcom je pripravený návrh zmluvy iiplan®. Ten je následne spoločne s predzmluvnými informáciami a platobnými údajmi zaslaný klientovi do jeho e-mailovej schránky, kde si môže všetkú dokumentáciu skontrolovať a preštudovať. Svoj súhlas s podmienkami klient vyjadri zaslaním potvrdzovacej platby, čím je zmluva dojednaná a účinná.

Zavedením bezpodpisovej zmluvy došlo k výraznému zjednodušení procesu uzatvárania zmlúv iiplan®. Odpadá držanie skladových zásob tlačív, aj tlač uzavretých zmlúv, čo sa prejavuje v úspore nákladov. Zmluvu má klient vo svojej e-mailovej schránke, kedykoľvek ju však nájde aj na svojom zákazníckom účte v obchode IBIS InGold®.

PREČO PRAVIDELNE

Aké sú výhody pravidelného ukladania peňazí do zlata oproti jednorazovému nákupu? Prečo sa vyplatí sporiť dlhodobo?

Jedine pravidelnou platbou si kupujúci môže priemerovať cenu zakúpeného kusu. Aj pri pravidelnom nakupovaní je stále možnosť kedykoľvek platbu navýšiť, napr. v prípade zaujímavej ceny pre nákup.

PREČO IIPLAN?

Ako činí sporenie do zlata dostupné naozaj každému? Čo keď nebudem môcť splácať alebo naopak budem chcieť investovať viac?

S Inteligentným investičným plánom od spoločnosti IBIS InGold možno pravidelne sporiť do zlata už od 4 EUR mesačne. Splátky možno ľubovolne zvyšovať a znižovať, alebo celý naraz uhradiť podľa vašich aktuálnych finančných možností. Bezplatne ho možno tiež previesť na inú osobu.

Jedinou podmienkou pre dojednanie zmluvy iiplan je plnoletosť. Investovať do zlata tak môže každý, komu záleží na jeho peniazoch. Vďaka bezpodpisovej zmluve môžete svoju investíciu odštartovať kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Stačí sa pripojiť k internetu. Nelimituje vás ani počet zmlúv. Môžete si viesť teda niekoľko sporení do zlata pre rôzne účely naraz.

PREČO IBIS InGold

Ako spoločnosť funguje? Čo je na produktoch, ktoré ponúka unikátneho? Aké produkty si vybrať?

Jednotka na trhu s viac ako 20ročnou históriou. Svojim zákazníkom ponúka jedinečné benefity - Garanciu výkupnej ceny, depozit zadarmo, nákup zliatkov od prestížnej značky PAMP® a mincí Kangaroo s VERISCAN ochranným prvkom. Má prepracovaný systém informovania klientov o zaujímavých možnostiach nákupu, prehľadné užívateľské rozhranie, transparentne uvádza ceny ako nákupné, tak výkupné.

PREČO STRIEBRO

Ako si povedie v porovnaní so zlatom? Prečo sa na striebro často zabúda? Vyplatí sa vedľa žltého kovu siahnuť aj po tom šedom?

Očakávaný vývoj rastu ceny má omnoho väčší potenciál ako u zlata. Historicky sa sleduje pomer ceny medzi zlatom a striebrom. V súčasnej dobe sú nožnice medzi týmito dvomi kovmi veľmi roztvorené, cena striebra klesla omnoho viac ako tomu bolo u zlata. Zatiaľ čo cena zlata zo svojho vrcholu v roku 2011 klesla rádovo o 30 %, cena striebra klesla rádovo o 70 %. Striebro má teraz omnoho väčší potenciál nárastu ceny ako zlato.

Nevýhodou striebra je väčšia volatilita (kolísavosť). Zatiaľ čo cena zlata je ovplyvnená primárne makroekonomickými ukazovateľmi, cena striebra je závislá okrem makroekonomických ukazovateľov tiež na priemyselnej výrobe, pretože nízka cena z neho stále ešte robí kov priemyselného spracovania.

Ďalšou nevýhodou striebra je jeho zaťaženie DPH. Striebro sa predáva s DPH, ale výkup prebieha bez DPH. DPH tak zvyšuje spread (rozdiel medzi nákupnou a výkupnou cenou) na striebre o 21 % naviac v porovnaní so zlatom.

Tretia nevýhoda striebra je jeho objem. Zatiaľ čo za 1 milión Kč kúpime približne kilo zlata, ktoré je veľké ako štandardný iPhone a ľahko ho transportujeme/uschovávame. Za 1 milión Kč kúpime viac ako 50 kíl striebra, ktoré je omnoho objemnejšie a neskladnejšie.

ANONYMITA ZLATA

Prečo drahý kov nemožno vystopovať a aké z toho plynú výhody? Je to lepšie oproti nehnuteľnostiam a cenným papierom?

Zlato, oproti cenným papierom alebo nehnuteľnostiam nemožno vystopovať (roztavením zliatkov sa zničia čísla zliatkov), možno ho anonymne predať kdekoľvek na svete (likvidita), nemožno ho verejne dohľadať, nenesie adresu, meno vlastníka, kúpnu cenu atd.

PRAVIDLO TROCH DIELOV

Prečo diverzifikovať svoje investičné portfólio do tretín a ako to urobiť tak, aby bolo čo najvýnosnějšie a zároveň bezpečné? Akú úlohu v ňom hraje zlato?

Zlato je kľúčovou súčasťou pravidla troch dielov. Ide o jedinečné investičné pravidlo, ktoré ešte nikdy v priebehu storočia nesklamalo. Hovorí sa, že sa ním riadia najbohatšie ľudské spoločenstvá, napr. zahraničná čínska diaspora, Židia alebo Arméni. Ich legendárne bohatstvo je z väčšej časti založené na dodržiavaní pravidla troch dielov. A všetko, čo je ešte potrebné, je čas. S tým tieto spoločenstvá počítajú.

Ako pravidlo troch dielov funguje? Predstavme si imaginárne koleso, ktoré má tri výseče (diely). Jeden diel predstavuje cenné papiery (peniaze, akcie, dlhopisy). Druhý diel predstavuje nehnuteľnosti a tretí sú drahé kovy. Kto uvažuje dlhodobo, investuje do každého dielu tretinu svojho majetku. Jeden z dielu fiktívneho kolesa ukazuje na dvanástu hodinu, druhý na štvrtú popoludní a tretí na osmú hodinu večer. Ako roky utekajú a koleso sa otáča, diely stále dokola striedajú jedna druhú. Tým sa tak dostávajú jednotlivé segmenty investícií na výslnie a investor podľa aktuálnej situácie nakupuje, alebo naopak predáva. Zlato je zmysluplnou položkou každého portfólia, pretože sa voči doláru a akciám správa anticyklicky, tzn. ak akcie a dolár klesajú, cena zlata rastie a naopak. Preto zlato slúži ako stabilizátor.