Ostatné

DANE – DPH

Vzťahuje sa na zlato DPH? A na striebro? Čo vymedzuje pojem investičný kov?

Zlato vo forme investičných zliatkov a mincí je oslobodené od dane z pridanej hodnoty. K oslobodeniu od DPH došlo v súvislosti so vstupom Českej republiky do Európskej únie. Zákon o dani z pridanej hodnoty č. 235/2004 Zb. vymedzuje pojem investičné zlato a ustanovuje jeho oslobodenie od DPH.
Investičné striebro oslobodené od DPH nie je a jeho výška je 21 %.

ZLATÉ FONDY

Je papierové zlato v skutočnosti zlato? Aká bezpečná je investícia do papieru a kto je súčasťou procesu nákupu a predaja a vidí tak všetky pohyby mojich investícií?

Papierové zlato je finančným aktívom a investor si kupuje často len prísľub, vzdušný zámok. Zlato deklarované na pozlatenom papierovom certifikáte v skutočnosti fyzicky neexistuje, resp. objem množstva zlata vydaného v certifikátoch násobne prevyšuje reálne množstvo fyzického zlata, ktoré je vôbec k dispozícii. Papierový systém investícií nemusí mať bežný investor pod kontrolou a je závislý na rozhodnutí bankérov alebo politikov a finančných inštitúcií. Vyrovnanie u papierového zlata prebieha väčšinou v peniazoch, nie vo fyzickom zlate.

SPROSTREDKOVANIE PREDAJA

Čo je potreba k tomu, aby som mohol predávať zlato? Ako sa stať partnerom? Čo pri predaji zlata sleduje Česká národná banka?

Pre predaj investičného zlata a striebra nie je potrebné, aby poradca splnil náročné skúšky odbornej spôsobilosti a certifikáty finančného poradenstva. Tieto produkty nepodliehajú regulácii Českej národnej banky.

K predaju koncovým zákazníkom je potrebné živnostenský list pre predmet podnikania „Výroba, obchod a služby neuvedené v prílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, odbor činnosti „Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu alebo Sprostredkovanie služieb“.