Egyéb

ADÓK - ÁFA

Az aranyra is vonatkozik az áfa? És az ezüstre? Mi határozza meg a befektetési arany fogalmát?

Befektetési rudak és érmék formájában az arany mentesül a hozzáadott-érték adótól. Az áfamentesség a Cseh Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásával lépett életbe. A hozzáadottérték-adóról szóló törvény 235/2004 sz. cikke meghatározza a befektetési arany fogalmát és előírja annak ÁFA alóli mentességét.

A befektetési ezüst nem mentesül hozzáadott-érték adó alól, és itt az ÁFA mértéke 21%.

VÉGREHAJTÁS ÉS ÖRÖKLŐDÉS

Miért jó az arany biztosítékként végrehajtás esetén is, és miért könnyebb adományozni vagy örökségül hagyni, mint a pénzt?

A nemesfémekbe történő befektetésnek egy nagy előnye van - névtelen. A tulajdonos bármikor vehet vagy eladhat aranyat valakinek anélkül, hogy jelentést vagy nyilvántartást kellene vezetnie arról, hogy kivel folytatta le az adás-vételt vagy cserét. Ez határozott előnyt jelent, ha az érintett személynél például lefoglalás vagy öröklés esete áll fenn, és a nemesfém nem nálunk van letétben, hanem az otthonában tartja.

ARANYALAPOK

A papír alapú arany valóban arany? Mennyire biztonságos a papírba történő befektetés, ki vesz részt a vételi és eladási folyamatban, és látja a befektetéseim összes mozgását?

A papírarany egy pénzügyi eszköz, és a befektető gyakran csak ígéretet vásárol, egy légvárat. Valójában az aranyozott papírlapon deklarált arany fizikailag nem létezik, vagy a bizonylatokban kibocsátott aranymennyiség meghaladja a rendelkezésre álló fizikai arany tényleges mennyiségét. A papírbefektetési rendszer az egyszerű befektető számára ellenőrizhetetlen, a bankárok, politikusok és pénzügyi intézmények döntéseitől függ. A papírarany elszámolása többnyire pénzben, nem pedig fizikai aranyban történik.

ARANY KÖZVETÍTÉSE

Mire van szükségem az arany értékesítéséhez? Hogyan lehetek partner? Mire figyel a Magyar Nemzeti Bank az arany eladásakor?

A befektetési arany és ezüst értékesítéséhez a tanácsadónak nem kell elvégeznie szakmai minőségi, alkalmassági teszteket és megszereznie pénzügyi tanácsadói igazolásokat. Ezeket a termékeket a Magyar Nemzeti Bank nem szabályozza, mivel nem tekinthetők pénzügyi eszköznek.

A befektetési arany előírt tisztasággal és meghatározott minimum súllyal rendelkező aranyrúd vagy aranyérme. A befektetési arany - az elnevezése ellenére - nem tartozik az MNB által felügyelt befektetési termékek közé, nem vonatkozik rá az OBA vagy BEVA garanciája.

A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) Bszt. 5. § (1) bekezdése alapján befektetési szolgáltatási tevékenységet pénzügyi eszközre vonatkozóan lehet végezni. A fizikai arany és ezüst nemesfémrúd a Bszt. 6. §-a alapján nem minősül pénzügyi eszköznek, így befektetési arannyal kapcsolatos értékesítési tevékenység nem tartozik a befektetési vagy pénzügyi szolgáltatások sorába.

Tekintettel arra, hogy a befektetési arany nem tartozik az MNB által felügyelt befektetési termékek közé, ebből adódóan fokozottan figyelemmel kell lenni az ügyfelek részletes, minden lényeges körülményre kiterjedő tájékoztatására, ideértve az MNB hatáskörének hiányát is.

A befektetési arany közvetítése jutalék alapú, adóköteles bevétellel járó tevékenység. A tanácsadóknak maguknak kell gondoskodniuk akár céges, akár természetes személyként az adó megfizetéséről, ennek adminisztratív részleteiről érdeklődjön a könyvelőjénél. Az IBIS InGold havonta egyszer részletes bontású jutalékelszámolást küld a partnereknek, majd a szerződött céges partner bankszámlájára utalja a jutalékot. Egyéni vállalkozók általában a 749002: Közvetítési, ügynöki szolgáltatás tevékenység felvételével végeznek közvetítői tevékenységet, mivel ennek a tevékenységnek a végzéséhez sem engedély nem kell, sem bejelentési kötelezettséggel nem jár. Akik már pénzügyi tanácsadóként tevékenykednek ők gond nélkül közvetíthetik az IBIS InGold termékeit, de minden esetben érdemes konzultálni egy könyvelővel.