Inwestycja

DLACZEGO ZŁOTO

Dlaczego metal działa jako zabezpieczenie pieniędzy, a jego cena rośnie w długim okresie? Czy wygodnie jest sięgać po historycznie sprawdzoną wartość?

Ponieważ jest to fantastyczny magazyn wartości i często jedyna fizyczna inwestycja w Twoim portfelu. Kupując złoto, klient chroni swoje aktywa na wypadek pogorszenia koniunktury gospodarczej.

DLACZEGO ZŁOTO FIZYCZNE

Co sprawia, że jest lepsze w porównaniu z papierową formą złota? Dlaczego inwestowanie w fizyczne złoto jest tak bezpieczne i bardziej efektywne z perspektywy długofalowej?

Złoto fizyczne stanowi prawdziwą ochronę przed inflacją, niekorzystnymi wpływami politycznymi lub niestabilnością gospodarczą. Fizyczna forma złota znacznie różni się od formy papierowej (certyfikaty ETF, fundusze złota, fundusze powiernicze itp.). Papierowe złoto jest aktywem finansowym, a inwestor często kupuje tylko obietnicę, zamek na piasku. W rzeczywistości złoto zadeklarowane na pozłacanym certyfikacie papierowym nie istnieje fizycznie lub ilość złota wydanego na certyfikatach znacznie przewyższa realną ilość złota fizycznego, które jest w ogóle dostępne. Inwestor nie musi mieć papierowego systemu inwestowania pod kontrolą i jest zależny od decyzji bankierów, polityków czy instytucji finansowych. Papierowe złoto rozliczane jest głównie w pieniądzu, a nie w fizycznym złocie. Z kolei fizyczne złoto jest materialną własnością bez ryzyka działania kontrahenta.

MIERNIK WARTOŚCI

W czym tkwi siła metalu szlachetnego? Dlaczego stanowi o bezpieczeństwie moich pieniędzy i działa lepiej niż inne długoterminowe aktywa typu obligacje? Jak będzie ze złotem w przyszłości?

Złoto jest miernikiem wartości i praktycznie niezależne od warunków ekonomicznych. W przeciwieństwie do akcji spółek lub obligacji skarbowych złoto zawsze zachowa wartość. Prawie każdy kraj doświadczył przynajmniej jednego poważnego kryzysu walutowego w ciągu ostatnich stu lat. Ci, którzy posiadali część swojej własności w złocie, przeżyli te okresy stosunkowo dobrze. Niestety większość ludzi doświadczyła tego, że ich wieloletnie oszczędności stają się bezwartościowe, czasem w ciągu kilku dni. Tymczasem złoto pozostaje wentylem wobec inflacji w burzliwych lub niepewnych czasach. W porównaniu ze złotem wszystkie waluty tracą swoją siłę nabywczą z powodu stałego wzrostu cen towarów i usług. Tylko w latach 2000-2010 jego cena wzrosła pięciokrotnie. Złoto jest również coraz częściej wykorzystywane jako zabezpieczenie przed wahaniami kursu USD, który wciąż jest uważany za główną walutę na świecie. Złoto i USD są głównymi instrumentami rezerwowymi banków centralnych. Jeśli rośnie kurs USD w stosunku do innych walut (USD umacnia się), cena złota w USD zwykle spada i odwrotnie, jeśli kurs USD spada w stosunku do innych walut (USD słabnie), cena złota w USD zwykle rośnie.

Dlatego złoto już w przeszłości wielokrotnie sprawdzało się jako skuteczna ochrona przed słabą walutą w ogóle.

ANONIMOWOŚĆ ZŁOTA

Dlaczego nie można wyśledzić metalu szlachetnego i jakie wynikają z tego korzyści? Czy to lepsze niż nieruchomości i papiery wartościowe?

Złoto, w przeciwieństwie do papierów wartościowych lub nieruchomości, nie może być śledzone (stopienie sztabek zniszczy ich numery), może być sprzedawane anonimowo w dowolnym miejscu na świecie (płynność), nie może być nadzorowane publicznie, nie posiada adresu, nazwy właściciela, ceny zakupu itp.

ZASADA TRZECH SZPRYCH

Dlaczego zdywersyfikować portfel inwestycyjny na trzy i jak to zrobić, aby był jak najbardziej opłacalny i jednocześnie bezpieczny? Jaką rolę odgrywa w tym złoto?

Złoto jest kluczową częścią zasady trzech szprych. To wyjątkowa zasada inwestycyjna, która nigdy przez stulecia nie zawiodła. Plotka głosi, że kierują się nią najbogatsze społeczności, np. zagraniczna diaspora chińska, Żydzi czy Ormianie. Ich legendarne bogactwo opiera się w dużej mierze na przestrzeganiu zasady trzech szprych. A wszystko, czego wciąż potrzebujemy, toczas. Z tym liczą się te społeczności.

Jak działa zasada trzech szprych? Wyobraźmy sobie wyimaginowane koło, które ma trzy wycinki (szprychy). Jeden reprezentuje papiery wartościowe (pieniądze, akcje, obligacje). Drugi – nieruchomości, a trzeci to metale szlachetne. Każdy, kto yśli długoterminowo, inwestuje w każdy wycinek swojego majątku. Jedna z fikcyjnych szprych koła wskazuje godzinę 12, druga – 16, a trzecia – 20. W miarę upływu lat i gdy koło się obraca, szprychy dokoła się zmieniają jedna na drugą. Dzięki temu poszczególne segmenty inwestycji stają się w centrum uwagi, a inwestor kupuje lub sprzedaje zgodnie z aktualną sytuacją. Złoto jest znaczącą pozycją w każdym portfelu, ponieważ jest acykliczne w stosunku do dolara i akcji, tj. jeśli akcje i dolar spadną, cena złota wzrośnie i odwrotnie. Dlatego złoto służy jako stabilizator.

DLACZEGO SREBRO

Jak wypada w porównaniu ze złotem? Dlaczego często zapomina się o srebrze? Czy warto sięgać obok żółtego metalu również po szary?

Oczekiwany rozwój wzrostu ceny ma znacznie większy potencjał niż w przypadku złota. Historycznie monitoruje się stosunek ceny złota do srebra. Obecnie widełki są bardzo szerokie między tymi dwoma metalami, cena srebra spadła znacznie bardziej niż miało to miejsce w przypadku złota. Podczas gdy cena złota ze swojego szczytu w 2011 r. spadła o 30 %, cena srebra spadła o 70 %. Srebro ma teraz znacznie większy potencjał wzrostu ceny niż złoto.

Wadą srebra jest większa zmienność (chwiejność). Podczas gdy na cenę złota wpływają przede wszystkim wskaźniki makroekonomiczne, cena srebra zależy, oprócz wskaźników makroekonomicznych, również od produkcji przemysłowej, ponieważ niska cena wciąż czyni go metalem przemysłowym.

Kolejną wadą srebra jest jego obciążenie podatkiem VAT. Srebro jest sprzedawane z VAT, ale skup odbywa się bez VAT. Podatek VAT zwiększa spread (różnicę między ceną zakupu a ceną skupu) na srebrze o 21% więcej w porównaniu ze złotem.

Trzecią wadą srebra jest jego objętość. Za 150 000 PLN kupujemy około kilograma złota, które jest wielkości standardowego iPhone’a i jest łatwe do transportu/przechowywania, za 150 000 PLN kupimy ponad 50 kilogramów srebra, które ma znacznie większą objętość i jest nieporęczne.

DLACZEGO REGULARNIE

Czy lepiej kupować złoto jednorazowo czy regularnie oszczędzać? Co będę mieć z regularnej inwestycji w metal szlachetny?

Jednorazowa inwestycja jest świetna. Ale o wiele bardziej dostępne i bardziej opłacalne jest regularne odkładanie pieniędzy. Złoto można regularnie kupować z inteligentnym planem inwestycyjnym iiplan®. Z każdą wysłaną płatnością jest nabywana część wybranej sztabki inwestycyjnej lub monety. Uśrednia to więc cenę zakupu metalu szlachetnego i zmniejsza różnice między poszczególnymi falami inwestycji.

Dzięki regularnej inwestycji można ponadto inwestować w większą sztabkę lub monety i uzyskać lepszą cenę jednego grama złota. Co więcej, mniejsza kwota raz w miesiącu nie wstrząsa budżetem tak bardzo, jak ogromna jednorazowa inwestycja.

DLACZEGO IIPLAN®

Czy naprawdę każdy może oszczędzać w złoto? Co jeśli nie będę w stanie spłacić lub przeciwnie zechcę zainwestować więcej?

Z inteligentnym planem inwestycyjnym spółki IBIS InGold można regularnie oszczędzać w złoto już od 15 PLN miesięcznie. Raty można dowolnie zwiększać lub zmniejszać lub uregulować jednorazowo całą umowę zgodnie z bieżącymi możliwościami finansowymi. iiplan® można również bezpłatnie przenieść na inną osobę.

Jedynym warunkiem zawarcia umowy iiplan® jest pełnoletniość. Inwestować w złoto może każdy, komu zależy na pieniądzach ivbudowaniu oszczędności. Dzięki umowie bez podpisu można rozpocząć swoją inwestycję w dowolnym miejscu i czasie. Wystarczy połączyć się z Internetem. Liczba umów też nie stanowi ograniczeń. Możesz ustalić kilka oszczędności w złoto na różne cele.

DLACZEGO IBIS InGold

Jak działa firma? Co jest wyjątkowego w produktach, które oferuje? Jakie produkty wybrać?

Lider rynku z ponad 20-letnią historią. Swoim klientom oferuje wyjątkowe możliwości i korzyści – oszczędzanie w inwestycyjne metale szlachetne, zakup sztabek inwestycyjnych i monet Kangaroo z elementem ochronnym VERISCAN™ prestiżowej marki PAMP, depozyt gratis i gwarancja wykupu sztabek i monet. Posiada zaawansowany system informowania klientów o ciekawych możliwościach zakupowych, przejrzysty interfejs użytkownika, transparentnie podaje ceny zakupu i skupu.

UMOWA BEZ PODPISU IIPLAN®

Dlaczego nie trzeba się bać umowy bez podpisu? Jak działa proces zawierania iiplanu i jakie są korzyści z komunikacji online?

To wiążąca forma prawna negocjacji zawarcia umowy. Po nawiązaniu kontaktu między klientem a sprzedawcą jest przygotowywany projekt umowy iiplan®. Jest ona następnie, wraz z informacjami przedumownymi i informacjami dotyczącymi płatności, wysyłana klientowi do jego skrzynki e-mail, gdzie może sprawdzić i przeanalizować całą dokumentację. Klient wyraża zgodę na warunki, wysyłając potwierdzenie płatności, dzięki czemu umowa jest zawarta i skuteczna.

Dzięki wprowadzeniu umowy niewymagającej podpisu dochodzi do znacznego uproszczenia procesu zawierania umów iiplan®. Nie ma potrzeby przechowywania zapasów formularzy lub druków zawartych umów, co przekłada się na szczędności. Klient ma umowę w swojej skrzynce e-mail, ale zawsze znajdzie ją ównież na swoim koncie klienta w sklepie IBIS InGold.