Pozostałe

PODATKI – VAT

Czy złoto podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? A srebro? Co określa pojęcie złoto inwestycyjne?

Złoto w postaci sztabek inwestycyjnych i monet jest zwolnione z podatku od wartości dodanej. Do zwolnienia z podatku VAT doszło w związku z przystąpieniem Republiki Czeskiej do Unii Europejskiej. Ustawa o podatku od wartości dodanej nr 235 Dz.U. Republiki Czeskiej z 2004 r. definiuje pojęcie złoto inwestycyjne i ustanawia jego zwolnienie z podatku VAT.

Srebro inwestycyjne nie jest zwolnione z podatku VAT i jego stawka wynosi 21%.

EGZEKUCJA I DZIEDZICZENIE

Dlaczego złoto działa również jako zabezpieczenie przed zajęciem i czy łatwiej jest je podarować lub przekazać niż w przypadku pieniędzy?

Inwestowanie w metale szlachetne niesie za sobą jedną wielką zaletę – jest anonimowe. Właściciel może w dowolnym momencie komuś przekazać, sprzedać złoto bez obowiązku zgłaszania lub rejestrowania osoby, z którą miała miejsce ta transakcja/wymiana. Niesie to ze sobą niewątpliwą korzyść, jeśli danej osoby dotyczy na przykład zajęcie lub spadek, a metal szlachetny nie jest przechowywany w naszym depozycie, ale został wysłany do domu.

ZŁOTE FUNDUSZE

Czy papierowe złoto to faktycznie złoto? Jak bezpieczne są inwestycje w papier i kto bierze udział w procesie kupna i sprzedaży oraz czy widzi w ten sposób wszystkie ruchy moich inwestycji?

Papierowe złoto jest aktywem finansowym, a inwestor często kupuje tylko obietnicę, zamek na piasku. W rzeczywistości złoto zadeklarowane na pozłacanym certyfikacie papierowym nie istnieje fizycznie lub ilość złota wydanego na certyfikatach znacznie przewyższa realną ilość złota fizycznego, które jest w ogóle dostępne. Inwestor nie musi mieć papierowego systemu inwestowania pod kontrolą i jest zależny od decyzji bankierów, polityków czy instytucji finansowych. Papierowe złoto rozliczane jest głównie w pieniądzu, a nie w fizycznym złocie.

POŚREDNICTWO SPRZEDAŻY

Czego potrzebuję, aby móc sprzedawać złoto? Jak zostać partnerem? Co monitoruje Narodowy Bank Czeski przy sprzedaży złota?

W przypadku sprzedaży inwestycyjnego złota i srebra doradca nie musi zdawać wymagających egzaminów kwalifikacji i uzyskiwać certyfikatów doradztwa finansowego. Produkty te nie podlegają regulacji Czeskiego Banku Narodowego.

Sprzedaż klientom końcowym wymaga licencji handlowej na przedmiot działalności „Produkcja, handel i usługi niewymienione w załącznikach 1-3 ustawy o działalności gospodarczej”, branża „Pośrednictwo w zakresie handlu lub pośrednictwo usług”.