Pozostałe

EGZEKUCJA I DZIEDZICZENIE

Dlaczego złoto działa również jako zabezpieczenie przed zajęciem i czy łatwiej jest je podarować lub przekazać niż w przypadku pieniędzy?

Inwestowanie w metale szlachetne niesie za sobą jedną wielką zaletę – jest anonimowe. Właściciel może w dowolnym momencie komuś przekazać, sprzedać złoto bez obowiązku zgłaszania lub rejestrowania osoby, z którą miała miejsce ta transakcja/wymiana. Niesie to ze sobą niewątpliwą korzyść, jeśli danej osoby dotyczy na przykład zajęcie lub spadek, a metal szlachetny nie jest przechowywany w naszym depozycie, ale został wysłany do domu.

PODATKI – PODATEK DOCHODOWY

Czy jako osoba fizyczna przy sprzedaży złota muszę płacić podatek dochodowy? Na jakich warunkach złoto może być sprzedawane bez opodatkowania przez firmę lub osobę prowadzącą działalność na własny rachunek?

Państwo traktuje sprzedaż złota i srebra jako sprzedaż majątku ruchomego. Sprzedaż metali szlachetnych jest zatem zwolniona zpodatku dochodowego (ustawa nr 586 Dz.U. Republiki Czeskiej z 1992 r., § 4). Dotyczy to jednak tylko osób fizycznych. Kupując metale szlachetne na firmę, inwestor musi opodatkować złoto lub srebro w momencie sprzedaży, a więc jeśli posiadasz je przez mniej niż 5 lat. Po upływie 5Vlat nie ma konieczności płacenia podatku dochodowego nawet przez firmę. Normalna stawka podatku dochodowego wynosi 15% dla osób fizycznych (osób fizycznych prowadzących działalność na własny rachunek) i 19% dla firm.

PODATKI – VAT

Czy złoto podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? A srebro? Co określa pojęcie złoto inwestycyjne?

Złoto w postaci sztabek inwestycyjnych i monet jest zwolnione z podatku od wartości dodanej. Do zwolnienia z podatku VAT doszło w związku z przystąpieniem Republiki Czeskiej do Unii Europejskiej. Ustawa o podatku od wartości dodanej nr 235 Dz.U. Republiki Czeskiej z 2004 r. definiuje pojęcie złoto inwestycyjne i ustanawia jego zwolnienie z podatku VAT.

Srebro inwestycyjne nie jest zwolnione z podatku VAT i jego stawka wynosi 21%.

ZŁOTE FUNDUSZE

Czy papierowe złoto to faktycznie złoto? Jak bezpieczne są inwestycje w papier i kto bierze udział w procesie kupna i sprzedaży oraz czy widzi w ten sposób wszystkie ruchy moich inwestycji?

Papierowe złoto jest aktywem finansowym, a inwestor często kupuje tylko obietnicę, zamek na piasku. W rzeczywistości złoto zadeklarowane na pozłacanym certyfikacie papierowym nie istnieje fizycznie lub ilość złota wydanego na certyfikatach znacznie przewyższa realną ilość złota fizycznego, które jest w ogóle dostępne. Inwestor nie musi mieć papierowego systemu inwestowania pod kontrolą i jest zależny od decyzji bankierów, polityków czy instytucji finansowych. Papierowe złoto rozliczane jest głównie w pieniądzu, a nie w fizycznym złocie.

POŚREDNICTWO SPRZEDAŻY

Czego potrzebuję, aby móc sprzedawać złoto? Jak zostać partnerem? Co monitoruje Narodowy Bank Czeski przy sprzedaży złota?

W przypadku sprzedaży inwestycyjnego złota i srebra doradca nie musi zdawać wymagających egzaminów kwalifikacji i uzyskiwać certyfikatów doradztwa finansowego. Produkty te nie podlegają regulacji Czeskiego Banku Narodowego.

Sprzedaż klientom końcowym wymaga licencji handlowej na przedmiot działalności „Produkcja, handel i usługi niewymienione w załącznikach 1-3 ustawy o działalności gospodarczej”, branża „Pośrednictwo w zakresie handlu lub pośrednictwo usług”.