Często zadawane pytania

UMOWA BEZ PODPISU IIPLAN®

Dlaczego nie trzeba się bać umowy bez podpisu? Jak działa proces zawierania iiplanu i jakie są korzyści z komunikacji online?

To wiążąca forma prawna negocjacji zawarcia umowy. Po nawiązaniu kontaktu między klientem a sprzedawcą jest przygotowywany projekt umowy iiplan®. Jest ona następnie, wraz z informacjami przedumownymi i informacjami dotyczącymi płatności, wysyłana klientowi do jego skrzynki e-mail, gdzie może sprawdzić i przeanalizować całą dokumentację. Klient wyraża zgodę na warunki, wysyłając potwierdzenie płatności, dzięki czemu umowa jest zawarta i skuteczna.

Dzięki wprowadzeniu umowy niewymagającej podpisu dochodzi do znacznego uproszczenia procesu zawierania umów iiplan®. Nie ma potrzeby przechowywania zapasów formularzy lub druków zawartych umów, co przekłada się na szczędności. Klient ma umowę w swojej skrzynce e-mail, ale zawsze znajdzie ją ównież na swoim koncie klienta w sklepie IBIS InGold.

DLACZEGO REGULARNIE

Czy lepiej kupować złoto jednorazowo czy regularnie oszczędzać? Co będę mieć z regularnej inwestycji w metal szlachetny?

Jednorazowa inwestycja jest świetna. Ale o wiele bardziej dostępne i bardziej opłacalne jest regularne odkładanie pieniędzy. Złoto można regularnie kupować z inteligentnym planem inwestycyjnym iiplan®. Z każdą wysłaną płatnością jest nabywana część wybranej sztabki inwestycyjnej lub monety. Uśrednia to więc cenę zakupu metalu szlachetnego i zmniejsza różnice między poszczególnymi falami inwestycji.

Dzięki regularnej inwestycji można ponadto inwestować w większą sztabkę lub monety i uzyskać lepszą cenę jednego grama złota. Co więcej, mniejsza kwota raz w miesiącu nie wstrząsa budżetem tak bardzo, jak ogromna jednorazowa inwestycja.

SKUP

W jaki sposób spółka IBIS InGold prowadzi skup złota? Kiedy będę mieć na koncie swoje pieniądze za złoto?

Skup metali szlachetnych jest bardzo prosty, a płynność bardzo szybka. Swoim klientom IBIS InGold® w przypadku sprzedanych metali szlachetnych gwarantuje ich skup. Po dostarczeniu i kontroli metalu pieniądze są wysyłane na konto klienta następnego dnia roboczego. Zdecydowana większość klientów ma pieniądze na rachunku bieżącym w ciągu 48 godzin.

ZWROTNA OPŁATA

Dlaczego opłata nie jest opłatą? Jak odbywa się uregulowanie wstępnej podwyżki cenowej i kiedy otrzymam zwrot pieniędzy?

W przypadku regularnej inwestycji klient na jej początku płaci początkową podwyżkę ceny, albo jednorazowo, albo stopniowo. Jednak ta „opłata” jest zwracana klientowi w pełnej wysokości w przypadku skupu metalu.

DEPOZYT

W jaki sposób IBIS InGold nadzoruje moje sztabki? Dlaczego przechowywać je w sejfach spółki? A co jeśli coś się stanie – czy moje złoto jest bezpieczne?

Spółka IBIS InGold swoje zapasy magazynowe i zdeponowane sztabki swoich klientów zdeponowane w sejfach z maksymalnym zabezpieczeniem. Ubezpieczenie zapasów przechowywanych w tych sejfach wynosi 75 000 000 PLN.

Spółka IBIS InGold oferuje swoim klientom z programem oszczędnościowym inteigentny plan inwestycyjny, iiplan®, bezpłatny depozyt zaoszczędzonych produktów na czas trwania zawartej umowy iiplan®.

PODATKI – VAT

Czy złoto podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? A srebro? Co określa pojęcie złoto inwestycyjne?

Złoto w postaci sztabek inwestycyjnych i monet jest zwolnione z podatku od wartości dodanej. Do zwolnienia z podatku VAT doszło w związku z przystąpieniem Republiki Czeskiej do Unii Europejskiej. Ustawa o podatku od wartości dodanej nr 235 Dz.U. Republiki Czeskiej z 2004 r. definiuje pojęcie złoto inwestycyjne i ustanawia jego zwolnienie z podatku VAT.

Srebro inwestycyjne nie jest zwolnione z podatku VAT i jego stawka wynosi 21%.

CENA SZTABEK INWESTYCYJNYCH I MONET

Co ma znaczenie przy jej określaniu? Dlaczego czasami cena dolara rośnie, a korona spada? Na co zwracać uwagę podczas monitorowania ceny złota?

Pozycje i opłaty, które wchodzą w skład kalkulacji ceny złota:

  • koszty wydobycia (zwykle podawane w USD za 1 uncję)
  • cena metalu szlachetnego na giełdzie papierów wartościowych
  • kurs wymiany
  • marża rafinerii
  • marża hurtowa
  • marża detaliczna

Kursy walut odgrywają tę samą rolę, co giełdowa cena złota i srebra w dolarach (USD), z czego wynika określanie cen sprzedaży i wykupu dla rynku globalnego. Przy wzmacnianiu korony może się zdarzyć, że podczas gdy cena metalu szlachetnego w dolarach rośnie, cena w koronach jest w stagnacji, a nawet spada. Podczas osłabiania korony kierunek może zostać odwrócony. A więc podczas osłabiania ceny złota, srebra w dolarach, cena w koronach może być w stagnacji lub nawet wzrosnąć.

EGZEKUCJA I DZIEDZICZENIE

Dlaczego złoto działa również jako zabezpieczenie przed zajęciem i czy łatwiej jest je podarować lub przekazać niż w przypadku pieniędzy?

Inwestowanie w metale szlachetne niesie za sobą jedną wielką zaletę – jest anonimowe. Właściciel może w dowolnym momencie komuś przekazać, sprzedać złoto bez obowiązku zgłaszania lub rejestrowania osoby, z którą miała miejsce ta transakcja/wymiana. Niesie to ze sobą niewątpliwą korzyść, jeśli danej osoby dotyczy na przykład zajęcie lub spadek, a metal szlachetny nie jest przechowywany w naszym depozycie, ale został wysłany do domu.

POŚREDNICTWO SPRZEDAŻY

Czego potrzebuję, aby móc sprzedawać złoto? Jak zostać partnerem? Co monitoruje Narodowy Bank Czeski przy sprzedaży złota?

W przypadku sprzedaży inwestycyjnego złota i srebra doradca nie musi zdawać wymagających egzaminów kwalifikacji i uzyskiwać certyfikatów doradztwa finansowego. Produkty te nie podlegają regulacji Czeskiego Banku Narodowego.

Sprzedaż klientom końcowym wymaga licencji handlowej na przedmiot działalności „Produkcja, handel i usługi niewymienione w załącznikach 1-3 ustawy o działalności gospodarczej”, branża „Pośrednictwo w zakresie handlu lub pośrednictwo usług”.

ZŁOTE FUNDUSZE

Czy papierowe złoto to faktycznie złoto? Jak bezpieczne są inwestycje w papier i kto bierze udział w procesie kupna i sprzedaży oraz czy widzi w ten sposób wszystkie ruchy moich inwestycji?

Papierowe złoto jest aktywem finansowym, a inwestor często kupuje tylko obietnicę, zamek na piasku. W rzeczywistości złoto zadeklarowane na pozłacanym certyfikacie papierowym nie istnieje fizycznie lub ilość złota wydanego na certyfikatach znacznie przewyższa realną ilość złota fizycznego, które jest w ogóle dostępne. Inwestor nie musi mieć papierowego systemu inwestowania pod kontrolą i jest zależny od decyzji bankierów, polityków czy instytucji finansowych. Papierowe złoto rozliczane jest głównie w pieniądzu, a nie w fizycznym złocie.