Często zadawane pytania

VERISCAN™

Jak sprawdzić autentyczność sztabek złota i monet? Co sprawia, że VERISCAN™ jest przełomowy i dlaczego sięgać po złoto, które przez niego przechodzi?

To unikalna technologia i obecnie jedyna niedestrukcyjna metoda weryfikacji autentyczności metalu. Technologia ta jest wykorzystywana przez PAMP do swoich sztabek i produkowanych monet. Podczas produkcji sztabek/monet zostaje zeskanowana w pełni unikalna powierzchnia każdej sztuki, skan jest następnie zapisywany w bazie danych, z którą sztabkę lub monetę można w owolnym momencie porównać za pomocą telefonu komórkowego lub skanera.

UMOWA BEZ PODPISU IIPLAN®

Dlaczego nie trzeba się bać umowy bez podpisu? Jak działa proces zawierania iiplanu i jakie są korzyści z komunikacji online?

To wiążąca forma prawna negocjacji zawarcia umowy. Po nawiązaniu kontaktu między klientem a sprzedawcą jest przygotowywany projekt umowy iiplan®. Jest ona następnie, wraz z informacjami przedumownymi i informacjami dotyczącymi płatności, wysyłana klientowi do jego skrzynki e-mail, gdzie może sprawdzić i przeanalizować całą dokumentację. Klient wyraża zgodę na warunki, wysyłając potwierdzenie płatności, dzięki czemu umowa jest zawarta i skuteczna.

Dzięki wprowadzeniu umowy niewymagającej podpisu dochodzi do znacznego uproszczenia procesu zawierania umów iiplan®. Nie ma potrzeby przechowywania zapasów formularzy lub druków zawartych umów, co przekłada się na szczędności. Klient ma umowę w swojej skrzynce e-mail, ale zawsze znajdzie ją ównież na swoim koncie klienta w sklepie IBIS InGold.

DLACZEGO REGULARNIE

Czy lepiej kupować złoto jednorazowo czy regularnie oszczędzać? Co będę mieć z regularnej inwestycji w metal szlachetny?

Jednorazowa inwestycja jest świetna. Ale o wiele bardziej dostępne i bardziej opłacalne jest regularne odkładanie pieniędzy. Złoto można regularnie kupować z inteligentnym planem inwestycyjnym iiplan®. Z każdą wysłaną płatnością jest nabywana część wybranej sztabki inwestycyjnej lub monety. Uśrednia to więc cenę zakupu metalu szlachetnego i zmniejsza różnice między poszczególnymi falami inwestycji.

Dzięki regularnej inwestycji można ponadto inwestować w większą sztabkę lub monety i uzyskać lepszą cenę jednego grama złota. Co więcej, mniejsza kwota raz w miesiącu nie wstrząsa budżetem tak bardzo, jak ogromna jednorazowa inwestycja.

SKUP

W jaki sposób spółka IBIS InGold prowadzi skup złota? Kiedy będę mieć na koncie swoje pieniądze za złoto?

Skup metali szlachetnych jest bardzo prosty, a płynność bardzo szybka. Swoim klientom IBIS InGold® w przypadku sprzedanych metali szlachetnych gwarantuje ich skup. Po dostarczeniu i kontroli metalu pieniądze są wysyłane na konto klienta następnego dnia roboczego. Zdecydowana większość klientów ma pieniądze na rachunku bieżącym w ciągu 48 godzin.

ZWROTNA OPŁATA

Dlaczego opłata nie jest opłatą? Jak odbywa się uregulowanie wstępnej podwyżki cenowej i kiedy otrzymam zwrot pieniędzy?

W przypadku regularnej inwestycji klient na jej początku płaci początkową podwyżkę ceny, albo jednorazowo, albo stopniowo. Jednak ta „opłata” jest zwracana klientowi w pełnej wysokości w przypadku skupu metalu.

DEPOZYT

W jaki sposób IBIS InGold nadzoruje moje sztabki? Dlaczego przechowywać je w sejfach spółki? A co jeśli coś się stanie – czy moje złoto jest bezpieczne?

Spółka IBIS InGold swoje zapasy magazynowe i zdeponowane sztabki swoich klientów zdeponowane w sejfach z maksymalnym zabezpieczeniem. Ubezpieczenie zapasów przechowywanych w tych sejfach wynosi 75 000 000 PLN.

Spółka IBIS InGold oferuje swoim klientom z programem oszczędnościowym inteigentny plan inwestycyjny, iiplan®, bezpłatny depozyt zaoszczędzonych produktów na czas trwania zawartej umowy iiplan®.

PODATKI – VAT

Czy złoto podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? A srebro? Co określa pojęcie złoto inwestycyjne?

Złoto w postaci sztabek inwestycyjnych i monet jest zwolnione z podatku od wartości dodanej. Do zwolnienia z podatku VAT doszło w związku z przystąpieniem Republiki Czeskiej do Unii Europejskiej. Ustawa o podatku od wartości dodanej nr 235 Dz.U. Republiki Czeskiej z 2004 r. definiuje pojęcie złoto inwestycyjne i ustanawia jego zwolnienie z podatku VAT.

Srebro inwestycyjne nie jest zwolnione z podatku VAT i jego stawka wynosi 21%.

PODATKI – PODATEK DOCHODOWY

Czy jako osoba fizyczna przy sprzedaży złota muszę płacić podatek dochodowy? Na jakich warunkach złoto może być sprzedawane bez opodatkowania przez firmę lub osobę prowadzącą działalność na własny rachunek?

Państwo traktuje sprzedaż złota i srebra jako sprzedaż majątku ruchomego. Sprzedaż metali szlachetnych jest zatem zwolniona zpodatku dochodowego (ustawa nr 586 Dz.U. Republiki Czeskiej z 1992 r., § 4). Dotyczy to jednak tylko osób fizycznych. Kupując metale szlachetne na firmę, inwestor musi opodatkować złoto lub srebro w momencie sprzedaży, a więc jeśli posiadasz je przez mniej niż 5 lat. Po upływie 5Vlat nie ma konieczności płacenia podatku dochodowego nawet przez firmę. Normalna stawka podatku dochodowego wynosi 15% dla osób fizycznych (osób fizycznych prowadzących działalność na własny rachunek) i 19% dla firm.

EGZEKUCJA I DZIEDZICZENIE

Dlaczego złoto działa również jako zabezpieczenie przed zajęciem i czy łatwiej jest je podarować lub przekazać niż w przypadku pieniędzy?

Inwestowanie w metale szlachetne niesie za sobą jedną wielką zaletę – jest anonimowe. Właściciel może w dowolnym momencie komuś przekazać, sprzedać złoto bez obowiązku zgłaszania lub rejestrowania osoby, z którą miała miejsce ta transakcja/wymiana. Niesie to ze sobą niewątpliwą korzyść, jeśli danej osoby dotyczy na przykład zajęcie lub spadek, a metal szlachetny nie jest przechowywany w naszym depozycie, ale został wysłany do domu.

POŚREDNICTWO SPRZEDAŻY

Czego potrzebuję, aby móc sprzedawać złoto? Jak zostać partnerem? Co monitoruje Narodowy Bank Czeski przy sprzedaży złota?

W przypadku sprzedaży inwestycyjnego złota i srebra doradca nie musi zdawać wymagających egzaminów kwalifikacji i uzyskiwać certyfikatów doradztwa finansowego. Produkty te nie podlegają regulacji Czeskiego Banku Narodowego.

Sprzedaż klientom końcowym wymaga licencji handlowej na przedmiot działalności „Produkcja, handel i usługi niewymienione w załącznikach 1-3 ustawy o działalności gospodarczej”, branża „Pośrednictwo w zakresie handlu lub pośrednictwo usług”.