Správa o svetovom trhu s drahými kovmi za 1. štvrťrok 2020

Mgr. Libor Křapka, výkonný riaditeľ IBIS InGold®, a. s.

15. 04. 2020

Prvý štvrťrok roku 2020 silne poznamenal vývoj pandémie ochorenia COVID-19. Koronavírus nemal vplyv len na obmedzenie životov ľudí, ale aj na ekonomiky a finančné trhy. Dopyt po zlate extrémne vzrástol, ponuku na určitú dobu zastavilo obmedzenie výroby rafinérií. Na fyzické investičné zliatky a mince sa stáli rady.

2. apríl 2020, Praha - Prvý štvrťrok roku 2020 určite vstupi do histórie. Marec bol jednoznačne mesiacom, ktorý cenné kovy nepamätajú. Predovšetkým jeho druhý a tretí týždeň boli unikátne. Zlato prekonalo 6. marca hranicu 1 700 USD (taká vysoká cena bola naposledy zaznamenaná na konci roku 2012, teda pred viac ako 8 rokmi), aby následne, počas 10 dní, jeho cena spadla ku hranici 1 450 USD za uncu. Zlato stratilo 17 %, ale do konca mesiaca opätovne vzrástlo o 10 % k hranici 1 600 USD.

Volatilita cenných kovov však bola ešte veľmi nízka v porovnaní s trhom cenných papierov. Akcie počas týždňa stratili viac ako 30 %. Ich cena potom opäť ľahko posilnila, ale zatiaľ stále stráca viac ako 20 %.

Hlavný dôvod tejto búrky na trhoch je nám všetkým známy. Je to COVID-19. Obava z následkov pandémie, ktorá najskôr zasiahla priemyselnú oblasť Číny, následne sa preliala do Európy a teraz je vidieť nástup choroby v USA, vyvolala paniku na trhoch a následný pád akcií. Ten sa vo finále premietol aj do ceny drahých kovov. Investori sa snažili kryť svoje straty na akciách predajom svojich ziskových pozícií na zlate. Podobná situácia tu už bola v roku 2008, kedy sa po vypuknutí finančnej krízy v USA prepadli všetky investície - akcie aj drahé kovy. Akcie však vo svojom prepade pokračovali, zlato naproti tomu nastúpilo svoju spanilú cestu k historickému maximu – ku hranici 1 900 USD za trójsku uncu. Rovnaký scenár je pravdepodobný aj teraz. Určité spomalenie ekonomiky sa očakávalo už pomerne dlho, preto zlato už v priebehu minulého roka posilnilo o 19 %, úplné zastavenie ekonomiky ale nečakal nikto.

Nevyrábajú automobilky, ťahúni predovšetkým európskej ekonomiky, naprieč krajinami sú zatvorené hotely i reštaurácie. Lietadlá lietajú len sporadicky a všetok priemysel, ktorý bol spojený s globalizáciou, čakajú veľké straty. Aké veľké budú, si teraz nedokáže asi nikto spočítať. Očakáva sa prudký pokles cien nehnuteľností. Vo veľkých problémoch môžu skončiť predovšetkým majitelia, ktorí ich prenajímali iba krátkodobo, napríklad turistom. Ak majú na ne hypotéku a zároveň pracujú v automobilovom alebo leteckom priemysle, bude ich situácia ešte zložitejšia. Akcie pravdepodobne tiež nečakajú žiadne svetlé zajtrajšky. Akcie európskych bánk sú na veľmi nízkych hodnotách a riziko nesplatených úverov je obrovské. Vlády naprieč kontinentami zatiaľ stále deklarujú neobmedzený prísun peňazí do ekonomiky. Sú to ale peniaze kryté len vierou, že za ne získame nejakú hodnotu, ničím iným. Táto viera je teraz silne otrasená. Ihneď po páde trhov sa ľudia po celom svete vrhli na nákupy cenných kovov a zlata predovšetkým. Nemecké denníky ukazovali rady pred predajňami fyzického zlata. Zlato v predajniach mizlo fakticky pred očami. A presne v okamihu, kedy rafinérie denne dostávali od svojich distribútorov objednávky v objemoch obvyklých pre celý mesiac, došlo k tomu, že regionálna vláda kantónu Ticino, ktorý je na hraniciach s najviac zasiahnutou oblasťou Talianska, rozhodla o uzavretí všetkých podnikov, ktoré nezabezpečujú životne dôležitú výrobu. V tej chvíli akoby fyzické zlato zmizlo. Väčšina e-shopov a ostatných predajcov zavreli svoje obchody a investičné kovy prestali predávať, ale dokonca aj fixovať. V tej dobe sa ukázalo, kto je skutočne napojený na rafinérie a kto to len deklaruje a v skutočnosti nakupuje od sprostredkovateľov.

Spoločnosť IBIS InGold môže byť pyšná na to, že ani v tých najkritickejších okamihoch neprestala svojim klientom platby, ktoré prichádzali na pravidelné sporenia, fixovať a oni tak môžu nepretržite využívať efekt priemerovania ceny, ktorý je práve teraz - v období veľkých cenových výkyvov, tak dôležitý. Rafinéria PAMP bola síce nútená dočasne uzavrieť svoju výrobu, ale možnosť objednávať aj fixovať cenu nechala stále otvorenú. Jej priami partneri tak mohli naďalej objednávať a fixovať cenu krytou fyzickým kovom, a túto výhodu potom dokázali preniesť aj na svojich zákazníkov.

Vývoj ceny investičných kovov je teraz veľmi ťažké odhadovať. Jedno je však jasné. Práve v týchto dňoch sa ukazuje rozdiel medzi fyzickým a papierovým zlatom - tzn. zlatom, ktoré sa obchoduje predovšetkým na burzách a je kryté len sľubmi spoločností, ktoré tieto papiere emitujú. Cena uncovej investičnej mince na aukčných portáloch sa pohybuje nad 2 000 USD, ale cena zlata na burze je okolo 1 600 USD. To znamená, že výhoda držania skutočného fyzického zlata sa cení na 400 USD na jednej unci. Na kilograme to je skoro 13 000 USD - teda 25 % prirážka za to, že ste vlastníkom skutočného zlata. Práve k týmto hodnotám bude smerovať aj cena zlata na burze. Len si musí nakupujúci ujasniť, že skutočné zlato je len jedno a žiadny papier ho nemôže nahradiť.

 

Cenné kovy v 1. štvrťroku 2020

 
Zlato
StRIEbro
Platina
PalÁdium
Najvyššia cena USD/oz
1 703,00
18,9675
1 110,00
2 872,50
Dátum
6. 3. 2020
24. 2. 2020
24. 1. 2020
27. 2. 2020
Najnižsia cena USD/oz
1 451,50
11,8050
564,00
1 495,00
Dátum
16. 3. 2020
16. 3. 2020
 16. 3. 2020
16. 3. 2020

 

Cenné kovy v 1. štvrťroku 2020

Zlato
Najvyššia cena USD/oz
1 703,00
Dátum
6. 3. 2020
Najnižsia cena USD/oz
1 451,50
Dátum
16. 3. 2020
StRIEbro
Najvyššia cena USD/oz
18,9675
Dátum
24. 2. 2020
Najnižsia cena USD/oz
11,8050
Dátum
16. 3. 2020
Platina
Najvyššia cena USD/oz
1 110,00
Dátum
24. 1. 2020
Najnižsia cena USD/oz
564,00
Dátum
 16. 3. 2020
PalÁdium
Najvyššia cena USD/oz
2 872,50
Dátum
27. 2. 2020
Najnižsia cena USD/oz
1 495,00
Dátum
16. 3. 2020

 

Zlato - zažilo veľmi turbulentný štvrťrok. Výkyv ceny o 17 % v priebehu jedného obchodného týždňa je unikát. Pre ďalší vývoj ceny zlata je dôležité dlhodobé zotrvanie nad hranicou 1 630 USD a následné prekonanie hranice 1 705 USD. Po prelomení tejto technickej bariéry má zlato otvorenú cestu nahor. Dôležité však je sledovať aj cenu v mene, v ktorej do zlata investujem. V mnohých svetových menách zaznamenáva zlato svoje maximá už teraz.

Striebro – sa nedokázalo tak rýchlo spamätať z prudkého poklesu v polovici marca, ako zlato, a stále zotrváva pod hranicou 15 USD za uncu. Dopyt po fyzickom kove je však stále veľký a mohl by jeho cenu ťahať nahor aj napriek obavám plynúcim z masívneho výpadku priemyselnej výroby. Musíme však mať stále na pamäti, že dopyt z priemyslu tvorí 50 % celkového dopytu po striebre a jeho cenu tak veľmi ovplyvňuje.

Platina – je veľmi citlivá na vývoj dopytu z automobilového priemyslu. Pri jeho súčasnej odstávke nie sú ani vyhliadky platiny príliš ružové. Jej ďalšie využitie v šperkárstve je teraz tiež ohrozené. S poklesom ekonomiky sa totiž očakáva aj pokles dopytu po šperkoch, ktoré sú sekundárným tovarom.

Paládium – sa aj cez veľký pokles - až pod hranicu 1 500 USD za uncu - dokázalo vrátiť k cene 2 200 USD a zatiaľ si dokázalo udržať podobný vývoj ako zlato. Aj u neho bude dôležité to, ako sa vyvinie situáciav automobilovom priemysle, a či naozaj všetky veľké automobilky otvoria svoje výrobné závody po Veľkej noci, tak ako deklarujú teraz. Práve automobilkám sa zastavenie výroby celkom hodilo, pretože na konci roka 2019 vyrábali väčšinu svojich vozidiel na sklad a odbyt sa hľadal veľmi ťažko. Takmer mesačná odstávka im tak prišla celkom vhod. Druhou otázkou je, ako hlboký bude prepad ekonomiky, a či sa predaje nových automobilov podarí vôbec naštartovať.